Satışların Maliyeti Tablosu gerçekte gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir finansal tablodur. Bu tablo gelir tablosunda yer alan Satışların Maliyeti kaleminin detayını gösterir. Özellikle üretim işletmelerinde üretim maliyet unsurları olan Direkt İlk madde ve Malzeme Giderleri, Direkt İşçilik Giderleri ve Genel Üretim Giderlerinin analizi açısından dikkatle incelenmesi gereken bir finansal tablodur. Tablonun oluşumunda yer alan üretim maliyet unsurları aşağıdaki gibi tanımlanır.

  • Direkt İlk madde ve Malzeme: Üretilen mamule göre kullanılacak miktar ve tutarı belirlenebilen ve mamule göre izlemeye değer bulunan maddeleri kapsar.
  • Direkt İşçilik: Üretilen mamul üzerinde bizzat işlem yapan çalışanların ücret giderlerini kapsar.
  • Genel Üretim Giderleri: Üretimle ilgili olduğu halde yukarıda açıklanan iki ana gider içine alınamayan giderlerdir. Bu giderler mamullere dağıtım yolu ile yüklenir.

Satışların Maliyeti Tablosu gelir tablosunun eki olarak düzenlenmek zorundadır. Bu tablo sonucuna göre oluşan Satışların Maliyeti tutarı gelir tablosuna aktarılır. Gelir tablosunda Satışların Maliyeti altında hesaplardan aktarılan dört maliyet kalemi yer alır. Bunlar; Satılan Mamul Maliyeti (620 nolu hesap), Satılan Ticari Mallar Maliyeti (621 nolu hesap), Satılan Hizmet Maliyeti (622 nolu hesap), Diğer Satışların Maliyeti (623 nolu hesap) olarak sıralanabilir. Satışların Maliyeti Tablosu aşağıdaki gibidir:


Fon Akış Tablosu
Fon Akış Tablosu, işletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir tablodur. Bu tabloda fon kavramı tüm finansal (mali) değişimleri ifade eder. Fon akış tablosu, bilanço ve gelir tablosunu tamamlayıcı ve işletmenin finansal durumunun yorumlanmasına yardımcı bir kapsama sahiptir. Fon akış tablosunun kaynaklar tarafı cari faaliyet döneminde elde edilen fonların sağlam kaynaklardan mı yoksa geçici işlemlerden mi sağlandığını gösterir. Tablonun fon kullanımları tarafı ise söz konusu fonların kullanım yerlerinin uygunluğu ile ilgili bilgi verir. Buradan işletme yönetiminin, finansmanda uygunluk ilkesine, yani uzun vadeli yatırımların uzun vadeli fonlarla finanse edilmesi gereğine uyup uymadığı açık olarak görülebilir. Fon kaynakları ve fon kullanımları daima birbirine eşittir. Tip Fon Akış Tablosu aşağıda verilmiştir.

 

 

ÖNCEKİ DÖNEM

SONRAKİ DÖNEM

. FON KAYNAKLARI

 

 

 

 

1. Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar

 

 

 

 

a. Olağan Kâr

 

 

 

 

b. Amortismanlar (+)

 

 

 

 

c. Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)

 

 

 

 

d. Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)

 

 

 

 

2. Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar

 

 

 

 

a. Olağandışı Kâr

 

 

 

 

b. Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)

 

 

 

 

c. Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)

 

 

 

 

3. Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar

 

 

 

 

4. Duran Varlıklar Tutarındaki Azalışlar

 

 

 

 

5. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar

 

 

 

 

6. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar

 

 

 

 

7. Sermaye Artırımı

 

 

 

 

8. Hisse Senetleri İhraç Primleri

 

 

 

 

B. FON KULLANIMLARI

 

 

 

 

1. Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar

 

 

 

 

a. Olağan Zarar

 

 

 

 

b. Amortismanlar (+)

 

 

 

 

c. Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)

 

 

 

 

d. Fon Girişi Sağlamayan Diğer Gelirler (-)

 

 

 

 

2. Olağandışı Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar

 

 

 

 

a. Olağandışı Zarar

 

 

 

 

b. Fon Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (+)

 

 

 

 

c. Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)

 

 

 

 

3. Ödenen Temettüler

 

 

 

 

a. Bir Önceki Dönem Kârından Ödenen

 

 

 

 

b. Yedeklerden Dağıtılan

 

 

 

 

4. Dönen Varlıklar Tutarındaki Artışlar

 

 

 

 

5. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar

 

 

 

 

6. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar

 

 

 

 

7. Sermayedeki Azalışlar