Yavaş yavaş vitesi arttırmaya başladık. Bu derste finansal tabloların ne olduğuna kısaca değineceğiz. Finansal Analiz dersine geldiğinizde ise artık bu tabloları okuyup analiz etmeyi öğreneceksiniz. Nispeten hızlı geçecek bu ders merak etmeyin.

İşletmelerin faaliyetlerini anlatan bilgilere başta biz yatırımcılar olmak üzere tüm iktisadi birimler ihtiyaç duyar. E sadece yatırımcılar bilanço görmek istemiyor. Ortaklar, kredi kurumu olan bankalar, yöneticiler, tüketiciler, kamuoyu vb. şirketlerin faaliyetlerini merak edip görmek isteyebilir. Bu bilgiler de şirketlerin muhasebe sistemi tarafından üretilen finansal tablolar ile sağlanır.

Finansal tablolar işletmenin muhasebe sistemine kaydedilen ve sınıflandırılan bilgilerin belirli zaman aralıklarıyla bu bilgilere ihtiyaç duyan ve bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini sağlayan araçlar şeklinde tanımlanmaktadır.

Bilgiye ihtiyaç duyan ve bilgiyi kullananlar açısından finansal tablolar işletmelerin iktisadi ve mali yapıları ve faaliyet sonuçları açısından yapılacak değerlemeler ile alınacak kararlara destek olacak çok yararlı bilgiler sağlar.

Finansal tabloların amacı, çeşitli kullanıcıların ekonomik kararlar verirken faydalanmaları için işletmenin finansal durumu, performansı ve finansal durumundaki değişiklikler hakkında bilgiler sağlamaktır. Finansal tablolar genellikle geçmişteki işlemlerin etkisini gösterir ve finansal olmayan bilgileri içermezler.

Finansal tablolar aynı zamanda yönetimin idaresinin sonuçlarını ve yönetimin idaresine verilen kaynakların kullanımını da gösterir. Patronlar adına hareket eden yönetimin yeterliliği finansal tablolar ile belirlenir. Böylece karar alıcılar finansal kararlarını bu değerlendirmelere dayanarak verir. Patronlar bu tablolara bakarak yatırımları devam ettirmek, satmak veya yönetimi değiştirmek gibi karar alabilir.

Finansal tablolar, temel finansal tablolar ve ek finansal tablolar olmak üzere iki başlığa ayrılır Temel finansal tablolar, Finansal Durum Tablosu ve Gelir Tablosu; ek finansal tablolar ise, Fon Akış Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu ve Öz kaynaklarda Değişim Tablosundan oluşmaktadır.

Bu dersi bitirince adı geçen tüm tablolara hakim olacaksınız. Tabi ki de ezberlemeniz gerekmiyor. Neyin ne olduğunu bilin ve ihtiyaç duyduğunuzda nereden bakabileceğinizi bilmeniz yeterli.

Pekala akla şu soru gelebilir. Şirketlerin yayınladığı finansal tablolar gerçeği yansıtıyor mu ve nasıl denetleniyor?

Temel finansal tablolar temel muhasebe kavramları ve ilkeleri ile oluşturulurlar. Bu kurallar da Türk Muhasebe Standartlarında gösterilmektedir. O yüzden şirketlerin yayınladığı bilanço ve diğer tablolar belirli bir standart çerçevesinde yayınlanmaktadır. Olası yanlış bilgilendirme ya da hatalarda şirketlere çok ciddi yaptırımlar uygulanmaktadır.

Hadi o zaman bu kadar gevezelik yeter. Muhtarla bilanço okuma seanslarına başlıyoruz.