Açık Pozisyon: Açık pozisyon kavramı forex piyasasında yatırımcının risk taşıdığını ve kâr beklentisi halinde olduğunu gösteren bir kavramdır. Örneğin yatırımcı EURUSD paritesinde alış ya da satış durumundaysa bu kişi için “açık pozisyonu var” denilebilir.

Alış Fiyatı: Yatırımcının seçtiği enstrümanı satın alabileceği fiyattır.

Analist: Gösterge ve öngörülerle piyasa değerlendirmesi yapan uzman.

Arbitraj: Bir finansal enstrümanın fiyatının iki ayrı piyasada farklı oluşması durumunda; yatırımcının risk almadan, bu finansal enstrümanı ucuz piyasadan alıp yüksek fiyatlı piyasada satma işlemidir.

Arz: Bir finansal enstrüman için, o anki fiyattan enstrümanı satmaya razı olma durumudur.

Ask: Satış fiyatı.

AUD: Australia Doları

Aussie: AUDUSD

Avrupa Merkez Bankası: Küresel ölçekte ikinci ekonomik büyüklüğü oluşturan Avrupa’nın, Euro bölgesi merkez bankasıdır. Euro’nun para politikasını belirleyen kurum, Euro’nun değerinin belirlenmesinde öncü konumundadır. Bu sebeple forex traderları, bu kurumun kararlarını ve açıklamalarını yakından takip ederler.

Ayı Piyasası: Satışların güçlü olduğu ve fiyatların hızla değer kaybettiği piyasalara denir.


Back-test: Trading stratejisinin karlılığını tarihsel veriler üzerinde test etmektir.

Bant: Belli bir periyotta fiyatın hareket ettiği en yüksek ve en düşük seviyeyi ifade eder.

Bankalararası Para Piyasası: Bankalar arasında kısa vadeli fonların alınıp satıldığı piyasalardır.

Basit Faiz: Bir kapitalin, yatırım dönemi süresince sadece anaparasının kazandığı faiz oranıdır.

Başlangıç Teminatı: Pozisyona girebilmek için gerekli olan tutardır.

Baz Döviz: Bir döviz çiftinde sabit bir değerle ifade edilen para birimi için kullanılır. Örneğin EURUSD’nin 1,3230 olması durumu, her zaman sabit 1 EURO değerini ifade ettiği için burada EURO baz dövizdir. Bir döviz çiftinde ilk söylenen döviz olarak da tanımlanabilir.

Baz Puan: Bir finansal enstrümandaki en küçük fiyatı ifade eder.

Bearish: Bkz. Ayı Piyasası

Beklenen Getiri: Yatırımcının, yatırımından belli bir dönem sonra elde edeceğini umduğu getiridir. Formül: E= [1+ (W/L)] x (P – 1) W: Ortalama Kazançlı İşlem L: Ortalama Zararda İşlem P: Yüzde Kazanç Oranı
ÖRNEK: 10 işlemin 6’sında kazanç elde edip 4’ünde kayıp yaşadıysanız yüzde kazanç oranınız 6/10 ya da %60’tır. Eğer bu 6 işlemde 2.400 $ kazandıysanız ortalama kazancınız 2.400/6=400 $ olur. Eğer 1.200 $ kaybettiysek ortalama kayıp tutarımız 1.200/4=300$’dır. Sonuçları formüldeki gibi yazdığımızda çıkan sonuç E= [1+ (400/300)] x 0.6 – 1 = 0.40 ya da %40 olmaktadır. Bu sonuç, uzun vadede beklenen getirinin her dolar için 40 cent olacağıdır.

Bid: Bir enstrümanın alış fiyatıdır.

Bileşik Faiz: Faize yatırılan kapitalin, dönem sonunda elde ettiği faiz tutarının sermayeye eklenip bir sonraki dönemde hesaplamanın bu tutar üzerinden yapılmasıdır.

BOE (Bank Of England): İngiltere Merkez Bankası

Boğa Piyasası: Alışların güçlü olduğu ve fiyatların hızla değer kazandığı piyasalara denir.

BOJ (Bank Of Japan): Japonya Merkez Bankası

Broker: Forex piyasasında alıcı ile satıcıyı buluşturan ve bundan aracılık geliri elde eden kişi ya da kurumlara denir.

Bullish: Bkz. Boğa Piyasası.

Bundesbank: Almanya Merkez Bankası.

Buy Limit: Piyasa fiyatının altındaki bir fiyat seviyesinden yapılmak istenen alışlar için kullanılır.

Buy Stop: Piyasa fiyatının üstündeki bir fiyat seviyesinden yapılmak istenen alışlar için kullanılır.

Bütçe Açıgı: Bir ülkenin kamu dengesinde giderlerin gelirlerden fazla olması durumudur. Bütçe açığının olması ülke ekonomisi için olumsuz bir durumdur.


Cable: İngiliz Sterlini-Amerikan Doları paritesinin forex jargonundaki adıdır. Teknik bir terim olmayıp anonimdir.

CAD: Kanada Doları

Candlestick: Bkz. Mum Grafik

Cari Açık: Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ülkenin yurt dışından ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerden daha az olmasıdır ve istenmeyen bir durumu ifade eder.

Carry Trade: Düşük faiz getiren bir para biriminden borçlanıp elde edilen tutarı nispeten daha yüksek faiz getiren bir para birimine yatırmaktır.

Çapraz Kur: Bütün para birimleri dolar üzerinden birbirine çevrilir , doların içinde olmadığı pariteler örneğin Euro / Yen gibi bir döviz çiftinin önce Dolar değerleri bulunur, ardından bu değerler birbirine oranlanarak paritenin değeri yazılır. Dolar içermeyen kurlara çapraz kur denilmektedir.

Çekirdek Enflasyon: Fiyat endekslerinde ağırlığı nispeten çok, mevsimlik hareketlerden etkilenmesi sınırlı olan belirli kategorilerin oluşturduğu alt endekse çekirdek enflasyon denmektedir.

Chart: Grafik

Chunnel: EURGBP

Ciro: Birim zamanda gerçekleşen işlemlerin toplam değeridir.

Cross Rates: Bkz. Çapraz Kur


Dalgalı Kur Sistemi: Ulusal para değerinin piyasadaki dövizin arz ve talebine göre serbestçe belirlendiği sistemdir.

Dealer: Alım-satım işlemlerinde kendi nam ve hesabına hareket eden kişi ve kurumlara verilen isimdir.

Deflasyon: Genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

Destek Seviyesi: Fiyat düşüşlerinin zorlaştığı ya da durduğu geçmişte bir kaç kez tecrübe edilmiş fiyat seviyesidir.

Day Trading: İşlemcinin pozisyonların kar ya da zarar durumunda olmasına bakmaksızın pozisyonlarını aynı gün kapatmasıdır.

Demo Hesap:Anlık piyasa verileri ile çalışan ve kendi belirlediğiniz büyüklükte sanal tutarlarla, risk almadan işlem yapabileceğiniz hesap tipidir.

Devaluasyon: Bir ülkenin para biriminin değer kaybetmesidir.

Direnç Seviyesi: Fiyat yükselişlerinin zorlaştığı ya da durduğu, geçmişte bir kaç kez tecrübe edilmiş fiyat seviyesidir.

Doji: Açılış ve kapanış fiyatının aynı ya da birbirine çok yakın olduğu mum çubuklarıdır. Kararsız piyasaları gösteririr.

Dolar: Amerika Birleşik Devletleri para birimi.

Dovish: Güvercin yaklaşımı, nispeten ılımlı yaklaşımları ifade etmek için kullanılır.

Döviz
Çifti: Bir işlemde eş zamanlı olarak alınan ya da satılan iki dövize döviz çifti denir.

Döviz Riski: Elde tutulan dövizin, yatırımcının aleyhine değer kaybedebilmesi riskidir.

Dünya Bankası: Uuluslararası bir örgüttür. Çoğunlukla gelişmekte olan ülkelere uzun vadeli proje kredileri sağlamaktadır. Son yıllarda görev tanımları içerisine, gelişmekte olan ülkelerin dış borçları ve yoksullukla mücadele kavramları da girmiştir.


EA (Expert Advisor): Bkz. Uzman Danışman

Egzotik Pariteler: Genellikle ait olduğu ülkelerin yatırımcıları tarafından işlem gören paritelerdir.

Ekonomik Gösterge: Bir ekonominin genel gidişatını gösteren makro ekonomik verilerdir. Örneğin bir ülkenin enflasyon oranı, gelir dağılımı, net konut satışları gibi veriler ekonomik göstergelerdir.

ECB(European Central Bank): Avrupa Merkez Bankası

Enflasyon: Bir ekonomide toplam talebin, toplam arzı aşması durumudur. Bunun gerçekleşmesi doğal olarak mal ve hizmetlerin genel fiyat seviyesini yükseltir.

Euppy: EURJPY

Euro: Avrupa Birliği para birimi


FED(Board of Governors of the Federal Reserve System): Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası

Fibre: EURUSD

Finansal Enstrüman: Finansal piyasalarda ticarete konu olan değerlerdir.

Forex/FX Piyasası: Uluslararası döviz piyasasıdır. 5 gün 24 saat açık olan bu piyasada merkez bankalarından, bireysel yatırımcılara kadar çok çeşitli katılımcıların bulunduğu para piyasasıdır.

Forward: Geleceğe yönelik olarak, satıcının, belli bir ürünü, ileri bir tarihte, bugünden üzerinde anlaşılan bir fiyat üzerinden alıcıya teslim etmesini öngören sözleşmelerdir.

FOMC (The Federal Open Market Committee): Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi.

Frank: İsviçre para birimi.


GBP: İngiliz Sterlini

Gopher: GBPJPY

Grafik: Yatay düzlemde tarih, düşey düzlemde fiyat seviyelerinin olduğu, fiyat hareketlerinin görsel olarak da takibi için kullanılan çizgilerden oluşan şekillerdir.

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH): Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır.


Hareketli Ortalama: Hareketli ortalama, varlık fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki ortalamalarını gösteren bir indikatördür. Bir hareketli ortalama hesabı yapıldığı zaman, varlık fiyatlarının verilen zaman dilimindeki ortalama değerinin matematiksel analizi yapılmış olur. Varlık fiyatları değiştikçe, ortalama fiyatlar da hareket eder.

Hawkish: Şahin politika.

Hedge: Riskten kaçınmak amacıyla yatırımcının ya da kurumun taşıdığı döviz riskinin ters yönünde aynı miktarda işlem yapmasıdır. Örneğin yüz bin Dolar alacağı olan bir kurumun forex piyasasında yüz bin dolarlık satış işlemi yaparak bu riskten korunmasına hedge işlemi denir.

Histogram: Sütun grafiği.


IB (Introducing Broker): Tanıtım aracılığı.

IMF(International Monetary Fund): Uluslararası Para Fonu. Küresel finansal düzeni takip etmek, borsa, döviz kurları, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek sağlamak gibi görevleri bulunan uluslararası bir organizasyondur.

Interbank Rates: Büyük döviz işlemleri için büyük bankaların birbirlerine verdiği kotasyonlardır.

İptale Kadar Geçerli Emir: Yatırımcı iptal edene kadar sistemde kalan emir tipidir.


Jobber: Çok kısa vadeli işlem yapan trader.

JPY: Japon Yeni


Kaldıraç: Belirli bir miktar tutarla, bu miktardan daha fazla tutarda pozisyon alınmasıdır. Türev araçlar piyasasında yatırımcıların faydalanmak istediği bir özelliktir.

Kantitatif Trading: İstatistiksel modellemelerle piyasa analizini ifade eder, teknik analizi ifade için de kullanılan bir terimdir.

Kâr Al/Take Profit Seviyesi: Açık olan bir pozisyonun önceden belirlenen lehte bir fiyata gelmesi durumunda otomatik olarak kârın realize edilmesi işlemidir.

Karşıt Döviz: Bir döviz çiftindeki ikinci dövizi ifade eder. Kote döviz ya da pip döviz olarak da ifade edilir.

Key Points: Devam eden bir trendde destek ve direnç seviyeleridir.

Kısa Pozisyon/Short Position: Satış pozisyonudur, bu pozisyonda olan yatırımcı fiyat düşüşünden kâr edecektir.

Killer: Stop-loss seviyesini çalıştıran ani hareketler için kullanılır.

Kiwi: NZDUSD

Komisyon: Aracılar tarafından spreadden farklı olarak işlem başına talep edilen ücrettir. Genel olarak forex piyasasında böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

Konvertibilite: Bir ulusal para biriminin başka bir ulusal paraya ya da altına serbestçe dönüştürülebilmesidir.

Kotasyon: Bir piyasada sürekli işlem görmesi amacıyla varlığı ihraç eden tarafın finansal araçlarının ilgili piyasaya kayıt edilmesidir.

Knocking: Fiyatın destek ve direnç seviyelerine iki defa dokunmasıdır.

Korelasyon: Biri bağımlı olmak üzere iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi ifade eder.

Kur Riski: Uluslar arası ticarette kurlarda ortaya çıkan değişmelerin yarattığı belirsizlikten kaynaklanan zarar riskleridir.


LIBOR (London Interbank Overnight Rate): Londra bankalararası faiz oranı. Dünyanın en büyük 16 bankasının her sabah saat 11’de açıkladığı ve dünyanın diğer finans kurumlarınca referans kabul edilen faiz oranı. Adının aksine bu bankaların pek çoğu İngiliz kökenli değildir ancak eski bir terim olarak finans jargonuna bu şekilde yerleşmiştir.

Libre: Pound olarak da bilinen ölçü birimi, 454 gr’dır.

Likidite: Likidite bir piyasanın ya da enstrümanın nakite çevrilme hızı olarak tanımlanabilir. Örneğin hisse senetleri son derece likit varlıklardır. Piyasanın açık olduğu zamanlarda anında nakite çevrilebilirler. Buna karşın bir gayrimenkul hisse senedine göre daha az likittir, elde tutulan bir gayrimenkulun nakite çevrilmesi bir aydan birkaç seneye kadar değişebilir. Yine ters bir kıyaslamayla pekiştirirsek forex para piyasası da hisse senetlerinden daha likittir. Çünkü enstrüman başlı başına paradır ve hisse senetleri gibi borsaların açılmasını beklemeden piyasaların kapalı olduğu saatlerde dahi nakde çevrilebilir.

Limit Alış: Piyasa fiyatının altındaki bir seviyeden gönderilen alış emri.

Limit Satış: Piyasa fiyatının üstündeki bir seviyeden gönderilen satış emri.

Long: Uzun pozisyon, alış pozisyonlarını ifade eder.

Loonie: USDCAD

Lot: Bir döviz çiftinde baz dövizdeki 100.000 birimlik büyüklüğü ifade eder.

Low: Düşük.


Makro Ekonomi: Ekonominin, tüketim ,üretim, tasarruf, yatırım, gelir (milli gelir) ve istihdam gibi kalemlerinin toplam büyüklüklerini inceleyen ve bunlar ile ilgili çözümleme ve çıkarımlar yapan alt dalıdır.

Marj: Marj kavramı, bir işlemin yapılması için gerekli olan minimum sermaye tutarıdır. Genellikle kaldıraç kavramıyla ilişkilendirilir. Örneğin aracı kurumunuz sahip olduğunuz paranın 20 katına kadar alım-satım yapmanıza müsade ediyorsa, 10000 $’lık petrol alabilmek için 10000/20=500 $ paranız olması yeterlidir. Bu 500 $ 10000 $’lık işlemin marjıdır.

Marj Çagrısı(Margin Call): Marjın tümünü kullanarak işlem yapan bir yatırımcı şayet zarar ederse sahip olduğu pozisyonunu sürdürmesi için gerekli olan minumum marjın altına düşer. Bu durumda aracı kurum bu marjı tamamlaması için yatırımcıya çağrı yapar. Bu duruma marj çağrısı denilmektedir.

Market Maker: Piyasa yapıcı. Sürekli alış ve satış kotasyonları vererek söz konusu finansal varlıkların piyasasında istikrarı ve likiditeyi düzenlemeye çalışan aracı kurumlardır.

Merkez Bankası: Bir ülkenin para politikasını belirleyen ve/veya sisteme sunan devlete bağlı yetkili kurumdur.

Meta Trader: Forex piyasasında sıklıkla kullanılan bir al-sat platformu.

Mikro Ekonomi: Ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen disiplindir.

Mini Lot: Bir döviz çiftinde, baz dövizdeki 10.000 birimlik büyüklüğü ifade eder.

Moving Average: Bkz. Hareketli Ortalama

Mükemmel Piyasa: Fiyatın beklenen sınırlar dahilinde yavaş ve öngörülebilir hareket ettiği piyasalardır.


Net Pozisyon: Alış ve satış pozisyonlarının farkıdır.

NFA (National Futures Association): Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Vadeli İşlem Sözleşmeleri Birliği.

NZD: Yeni Zelanda Doları


OHLC (Open-High-Low-Close): Açılış, yüksek, düşük, kapanış fiyat seviyeleri.

Ons: Uluslararası piyasalarda altın, gümüş, platin, değerli taşlar gibi kıymetlerin ağırlıklarını ölçmek için kullanılan İngiliz ağırlık ölçüsüdür. Troy ons olarak da ifade edilir ve 1ons yaklaşık 31,103 gr’ı karşılar.

Oynaklık: Bir kıymetin fiyatındaki değişkenliğin ifadesidir. Çoğunlukla standart sapma ile ölçülür. Yüksek oynaklık artan bir belirsizliğin göstergesidir.

Over The Counter (OTC): Bkz. Tezgah Üstü Piyasa

Ödemeler Dengesi: Bir ekonomide yerleşik kişilerin , diğer ekonomilerdeki yerleşik kişiler (yurtdışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur.


Para : Devletlerin yetkili organlarıyla piyasaya sürdüğü mübadele aracıdır.

Para Piyasası: Kısa vadeli fon ve arz talebinin karşılaştığı piyasalardır.

Para Politikası: Bir ülkede fiyat istikrarının ve ulusal para ile yabancı paralar arasında dengeli bir değer sağlanması, paranın temel ekonomik dinamiklere etkilerinin kontrolü için uygulanan politikaların bütünüdür.

Parite: İki farklı para birimi arasındaki oran.

Petrodolar: Petrol üreten ülkelerin petrol satışından elde ettikleri dolar.

Pip (Price interest point): Finans piyasalarında bir enstrümanın değerinin değişebileceği en küçük aralığa fiyat adımı denilmektedir. Bu kavramın forex piyasalarındaki karşılığı piptir. Forex piyasasında genellikle bir enstrüman minimum on binde birlik değişimlerle fiyatlanır. Örneğin 1.3000 seviyesinde seyreden EURUSD paritesi için minimum artış 1.3001’dir. Bu da 0.0001’lik değişime tekabül etmektedir. Gerçekleşebilecek bu minimum değişim pip kavramının özünü oluşturur.

Pivot Noktası: Paritenin kısa vadede karşılaşacağı direnç ve destek noktalarını belirlemek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır.

Piyasa Fiyatı: Arz ve talebin karşılaşması sonucu olan o anki işleme konu olan fiyattır.

Piyasa Yapıcı: Kotasyon sunmaya yetkili aracı kurum.

Profit (Gain): Kar, getiri.


Range: Bkz. Bant

Resesyon: Makro ekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) iki ya da daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesidir.

Resistance: Bkz. Direnç

Revalüasyon: Bir ulusal para biriminin diğer para birimlerine karşı değer kazanmasıdır.

Rezerv Para: Uluslararası mali kuruluşlar ile hükümetlerin ellerinde bulundurdukları altın ve dövize rezerv para denir.

Risk: Gelecekteki olayların belirsizliğine bağlı olarak bir olayın sonucunun olumsuz olma durumudur. Finans piyasalarında bu yatırımcı için kaybetmek ve portföyünün küçülmesini ifade eder.

Risk – Getiri Oranı: Her bir birimlik kazanç için sermayenizin ne kadarını riske attığınızı gösteren oran.


Satış Fiyatı: Forex yatırımcısının seçtiği enstrümanı satabileceği fiyattır.

Satış Sinyali: Teknik analiz için kullanılan indikatörlerin, fiyatların aşağı yönlü hareketi konusunda sinyal üretmesidir.

Scalping: Küçük karlar amacıyla çok kısa süreli pozisyon almak.

Sell Limit: Piyasa fiyatının üzerindeki bir fşyattan gönderilen satış emridir.

Sell Stop: Piyasa fiyatının altındaki bir fşyattan gönderilen satış emridir.

Sermaye Piyasası: Bir yıldan uzun vadeli yatırım araçlarının ihraç edildiği ve işlem gördüğü piyasalardır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK): Sermaye Piyasası Kanunu ile verilen görevleri yapmak üzere kurulmuş tüzel kişiliği haiz düzenleyici ve denetleyici bir kurumdur.

Short: Kısa pozisyon, satış pozisyonlarını ifade eder. Kısa pozisyon açan yatırımcı fiyatların düşmesi yönünde beklentiye sahiptir.

Silipaj (Kayma): Fiyat kotasyonunda görülen çok keskin hareketler ve sıçramalardır.

Spekülasyon: Piyasa ortalama getirisinden daha yuksek getiri beklentisi ya da kayıptan korunma düşüncesi ile daha fazla risk üstlenerek geleceğe ilişkin öngörüde bulunarak pozisyon almaktır.

Spike: Fiyatta kısa sürede meydana gelen dikkate değer değişimdir. Genellikle veri açıklamalarından sonra görülür.

Spot Fiyat: Marketin güncel, canlı fiyatlarıdır. Forex piyasasında işlem yaparken bu fiyatlar üzerinden işlem yapılır. Bu yüzden çoğu zaman spot forex de denilmektedir.

Spot
Piyasa: Ödeme ve teslimatın karşılıklı olarak işlem sırasında yada çok kısa süre içerisinde gerçekleştiği piyasalardır.

Spread: Alış ve satış fiyatları arasındaki fark

Standart Lot: Bkz. Lot

Standart Sapma: Bir veri setinde yer alan verilerin, veri setinin ortalamasından ayrılmalarını gösteren değerdir.

Stocky: İsveç Kronu

Stop Loss: Fiyat belirli bir seviyeye geldiği zaman aktif emre dönüşür ve işlemcinin belirlediği zarar düzeyinde pozisyon kapatılır.

Stop Out: Varlığın kullanılan teminatın belirli bir seviyesine gelmesi durumunda sistemin en çok zarada olan pozisyonunuzdan başlayarak pozisyonları kapatmasıdır.

Support: Bkz. Destek

Sürdürme Teminatı: Pozisyonu taşıyabilmek için başlangıç teminatının inebileceği minimum seviyedir.

Swap: Baz döviz ve karşıt döviz faiz oranları farkının yatırımcı portföylerine artı ya da eksi bakiye olarak yansımasıdır. Gecelik olarak hesaplanır ve 00:00 itibarıyla hesaplara yansıtılır. USDTRY için Perşembe günleri, diğer pariteler içinse Çarşamba günleri üç günlük hesaplanır.

Swing Trading: Fiyatların beklenen dönüş noktalarına gelmesi ile pozisyonların kapatıldığı bir al-sat yöntemidir.

Swissy: USDCHF


Takasbank: Takasbank, Türkiye’de menkul kıymetlerin takası, saklaması ve uluslararası standartlarda numaralandırılması ile görevlendirilmiş bir sektör bankasıdır. Forex yatırımcı sermayeleri de Takasbank bünyesinde tutulur ve saklanır.

Take Profit: Kar al. Açılacak ya da açılmış bir pozisyonun belirlenen seviyeden karlı bir şekilde kapanması için kullanılır. Fiyat, beklenen seviyeye geldiğinde aktif bir emre dönüşür ve pozisyonu kapatır.

Takip Eden Zarar Durdur Emri (Trailing Stop-Loss): Zarar durdur emrine bağlı olarak çalışır. Bu emirle piyasadaki fiyat, yatırımcı lehine hareket ettiği sürece stop seviyesi otomatik olarak daha iyi bir fiyata taşınacaktır. Bu emri kullanırken bir fiyat aralığı belirleriz ve bizim lehimize olarak fiyat gördüğü en yüksek ya da en dip seviyesinden bu aralık kadar döndüğünde emir çalışarak pozisyonu kapatır.
ÖRNEK: USDTRY paritesinde 1,8020 seviyesinden alış yaptığımızı ve 20 pipslik takip eden zarar durdurucu emrini çalıştırdığımızı varsayalım. Fiyatın 1,8040 olması halinde stop emrimiz olası bir düşüşte 1,8020’den, fiyatın 1,8060 olması halinde ise 20 pipslik garanti bir kar ile stop emrimiz 1,8040’tan çalışır.
NOT: Meta Trader’da bu emrin çalışması için bilgisayarınızın açık olması gerekir. Yatırımcının bilgisayarını kapatması durumunda emir inaktif olmaktadır.

Teknik Analiz: Fiyatı esas değişken kabul ederek yapılan kantitatif bir analiz biçimidir. Geçmiş fiyatlar ve bunlar üzerinden geliştirilen göstergeler kullanılarak gerçekleştirilir.

Temel Analiz: Bir finansal enstrümanı etkileyen ekonomik verileri yorumlayarak öngörümleme yapmaktır. Örneğin; bir ülkenin enflasyon oranındaki değişimi analiz ederek o ülkenin para birimindeki değişmeyi öngörmeye çalışmak temel analiz yapmaktır.

Temel Kur: Alım-satım miktarlarının büyüklüğünün hesaplandığı referans kurdur. Paritelerde önce yazılan kodlu kur, her zaman temel kurdur. Örneğin Euro/Dolar paritesinin temel kuru Euro’dur.

Tezgâh Üstü Piyasa : İngilizce over the counter tanımından çevrilmiş kavramdır. Bir organizasyona, bir borsaya kote olmayan piyasaları kasteder. Örneğin forex borsa dışında da gerçekleştirilebildiği için tezgah üstü piyasadır.

Ticaret Dengesi : Bir ülkenin yaptığı toplam ithalat ve ihracat arasındaki olumlu-olumsuz farktır.

Tik Grafik : Herhangi bir işlem için geçerli olabilecek en küçük zaman dilimine tik denir. Tik aralıkları eşit sürelerde değildir. Piyasanın volatil olduğu durumlarda bir saniyede birkaç tik oluşabilirken, piyasanın çok durgun olduğu zamanlarda bir tikin oluşması için saatlerce beklenebilir. Grafiklerde tik genellikle yatay eksende gösterilir.

Trader : Tacir, finansal piyasalarda al-sat yapan kişi, işlemci, yatırımcı.

Trend : Eğilim. Herhangi bir fiyatın, endeksin, göstergenin ya da verinin genel hareket yönüdür.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE): Tüketici tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçen endekstir.

Türev Araçlar : Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine doğrudan bağlı olan finansal araçlardır.

Türev Piyasalar : Vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar gibi türev araçların alınıp satıldığı piyasalardır. Borsalar ve borsa dışı piyasalar olarak ikiye ayrılabilir.


Upward Trend: Yükselen trend.

Uyuşmazlık: Teknik analizde fiyat ile göstergelerin birbirini desteklemediği ya da ayni yönde hareket etmedigi durumlardır.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE): Belirli bir dönemde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içine satışa konu olan ürünlerin, üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçen fiyat endeksidir.

Uzman Danışman: Forex Piyasası’nda trading yapmak için kullanılan özel yazılımlardır.

Uzun Pozisyon: Bir enstrümanı satın almaktır. Uzun pozisyonda olan yatırımcı fiyatın yükselişinden kar etmeyi amaçlar.


Volatilite: Bkz. Oynaklık

Volume: Bkz. Hacim


Yard: 1 Milyar’lık büyüklük için kullanılır.

Yen: Japon Yeni


Zarar Durdur (Stop Loss): Piyasaya, aleyhte gerçekleşebilecek bir fiyat için önceden girilen emirdir.

Zone: Bkz. Bant.