Yatırımcılar finansal bilgi kaynaklarından elde ettikleri veri türlerine bağlı olarak kararlarını değiştirebilirler. Kamu kuruluşları gibi benzer türdeki kaynaklardan açıklanan veriler bazı yatırımcılar açısında oldukça güvenilir bulunup sıklıkla kullanırlarken bazı yatırımcılarda üçüncü kişilerin analizleri yoluyla elde edilen verilere güvenerek yatırım kararı almayabilirler.

Birincil veri kaynakları: Yatırımcılar tarafından doğrudan elde edilen, masraflı ve zaman isteyen veriler birincil verilerdir. Örneğin anket yoluyla toplanan veriler, birincil veri kaynaklarıdır.

İkincil veri kaynakları: Birincil kaynaklardan düzenlenmiş ve birincil kaynağı yorumlayan veri kaynaklarıdır. Bilanço, gelir tablosu, dönemsel analiz raporları gibi önceden ilgili kurumca derlenmiş olan sınıflandırılmış veriler örnek olarak verilebilir.

Birincil veri kaynakları güvenilirlik açısından genellikle ikincil veri kaynaklarına tercih edilse de ikincil kaynaklar birçok kaynağın özetlenmiş hâli olduğu için zaman açısından fayda sağlamaktadır.


Finansal Danışmanlık ve Finansal Danışman

Finansal işlemler günümüzde karmaşık hâle gelmiş ve değişen vergi kanunlarının, iletişim teknolojilerinde yaşanan değişimlerin finans sektörüne yansımalarının ve ihtiyaçlara uygun olarak ortaya çıkan finansal ürünlerin takip edilmesi güçleşmiştir. Bu nedenlerden dolayı yatırımcılar finansal danışmanlık hizmeti alma yoluna gitmektedir.

Finansal danışman en genel hâliyle yatırımcıya tavsiyelerde bulunan ve bu tavsiyelere bağlı olarak alım satım işlemleri gerçekleştirebilen profesyoneller olarak tanımlanmaktadır.

Finansal hizmetler karşılığında ücretler altı farklı şekilde talep edilebilmektedir;

    Müşterinin hesap tutarı üzerinden alınan yüzde

    Saat başına yapılan ödemeler

    İşlem miktarına göre değişmeyen sabit ücret

    Çeyreklik, yıllık gibi sabit ödemeler

    İşlem başına alınan komisyonlar

    Hem ücret hem de komisyon ödemeleri

Finansal danışmanla çalışmanın en büyük faydalarından biri müşterilerine perspektif kazandırmalarıdır. Müşteriler danışmanların gerçekleştirdikleri işlemleri anlamak ve işlemlerin olası sonuçlarını analiz etmek için çaba harcarken aynı zamanda bilgi düzeyleri artmaktadır.

Yatırımcının finansal danışmana sorduğu sorular şunlardır:

    Bireysel olarak mı çalışıyorsunuz veya herhangi bir kurumla bağlantınız var mı?

    Eğitim geçmişiniz nedir?

    Sertifikalarınız, referanslarınız ve belgeleriniz nelerdir?

    Ne kadar süredir finansal danışmanlık hizmeti veriyorsunuz?

    Herhangi bir hukuki engeliniz veya hakkınızda açılmış bir disiplin soruşturması var mı?

    Hangi finansal hizmetleri sunuyorsunuz?

    Kaç müşteri ile çalıştınız?

    Tazminat ve hizmetlere ilişkin bir sözleşmeniz var mı?

    Minimum ücret talebiniz var mı?

    Komisyonları nasıl belirliyorsunuz?


Finansal Danışman Türleri

Kayıtlı yatırım danışmanları: sermaye piyasası kurumu, menkul kıymetler ve borsa komisyonu veya devlete bağlı ilgili kuruma kayıtlı olan ve müşterilerine karşı vekalet sorumluluğu bulunan finansal danışmanlardır.

Sertifikalı finansal planlayıcılar: müşterilerinin finansal amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla finansal planlama sürecini yürüten, etik kurallara ve düzenleyici standartlara bağlı kişilerdir.

Yetkili finansal analist: yetkili finansal analist (Chartered Financial Analyst-CFA) enstitüsü tarafından düzenlenen profesyonel yeterlik sertifikasyonu programı sınavlarından başarılı olan ve belirli düzeyde iş tecrübesi bulunan kişilere verilen sertifikaya sahip profesyonellerdir.

Yeminli mali müşavir: işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran ve geliştiren, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetleyen, mali tabloların ve beyannamelerin yasa ve yönetmelik hükümleri, muhasebe ilkeleri ve standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini onaylayan ve resmî mercilere sunulmasından sorumlu bulunan kişidir.

Yeminli hayat sigortacısı: ilgili sertifika programından başarı derecesi almış olan, hayat sigortası satan ve müşterisine planlama hizmetleri sunan bireylerdir.

Yeminli finansal danışman: yoğun bir eğitim ve uygulama tecrübesinin ardından alanında uzman olduğu girdiği sınavlarla kanıtlanmış muhasebe ve ekonomi profesyonelleridir.

Kişisel finans uzmanı: bireylere finansal hizmet sunmak amacıyla, gerekli eğitimleri alarak devlet tarafından zorunlu tutulan sertifika programlarını başarıyla tamamlayan kişilerdir.