Finansal bilgi; bir şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilgili, para ile ifade edilen ve bağımsız denetimden geçirilerek, ilgililere şirketin finansal tablo, raporlar ve özel durum açıklaması şeklinde sunulan bilgidir. Her yatırımcının finansal bilginin ne olduğunu, nasıl okunması ve yorumlanması gerektiğini bilmesi gerekir.

Finansal tablo türleri şöyle sıralanabilir:

    Bilanço

    Gelir Tablosu

    Satışların Maliyeti Tablosu

    Fon Akım Tablosu

    Nakit Akım Tablosu

    Kar dağıtım Tablosu

    Öz Kaynak Değişim Tablosu

Bu tabloların ne olduğunu zaten öğrendiniz. Artık hangi amaca hitap ettiğini de kavramış oluyoruz. Şimdi de diğer finansal bilgi kaynaklarına bir bakalım:

    Kamu kurum ve kuruluşları (SPK, KAP, Borsa İstanbul, BDDK vb.) tarafından yayımlanan belgeler ve raporlar

    Finansal hizmet sağlayan şirketler tarafından sunulan raporlar (Standard & Poor’s, Moody’s, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan vb.)

    İş ve finans dünyasına ilişkin dergiler (Forbes, Ekonomist, Fortune vb.) ve gazeteler (The Wall Street Journal)

    Günlük gazetelerin ekonomi bölümleri

    Televizyon

    İnternet kaynakları

    Akademik yayınlar.