Anlaşılabilirlik: finansal tablolarda yer alan bilgilerin açık, tam ve anlaşılır olması gerekmektedir.

İhtiyaca Uygunluk ve Önemlilik: Özellikle geçmiş, şimdiki ve gelecekteki olayların değerlendirilmesine bağlı olarak finansal bilginin ihtiyaca uygunluğu ele alınmaktadır.

Güvenirlilik: İşlem ve olayları kanıtlanabilir şekilde, doğru olarak gösteren ve tarafsızlık gözetilerek tam olarak sunulan finansal bilgiler güvenilir kabul edilir. Bir finansal bilginin güvenilir olması için doğru gösterim, kanıtlanabilirlik, tarafsızlık ve tam açıklama şartlarını taşıması gerekmektedir.

    Doğru gösterim: işlem ve olayların finansal tablolarda gerçek durumu belirtir şekilde olmasını ifade eder.

    Kanıtlanabilirlik: Aynı ölçme yöntemlerini kullanan farklı yatırımcıların önemli düzeyde benzer sonuçlar elde edilebilmesini ifade eder.

    Tarafsızlık: Finansal bilgilerin, karar sürecini belirli bir yönde etkilemeyi amaçlamaksızın sunulması gerekmektedir.

    Tam Açıklama: Tam açıklamanın sağlanması için gerekli bilgiler mümkün olduğu ölçüde muhasebe kayıtlarından üretilip raporlanmalı, aksi durumlarda ise muhasebe kayıtları dışında belirlenen bilgiler, dipnot ve açıklamalarda gösterilmelidir.

Zamanlama: Finansal bilgilerin gecikmeli olarak iletilmesi veya iletilmemesi, yatırım kararı sürecini olumsuz yönde etkileyeceği için finansal tabloların kamuya hızla ve zamanında açıklanması gerekmektedir.

Tek Düzenlik: Finansal bilginin sunulmasında, aynı prosedür, değerleme, sınıflandırma, metot ve raporlama biçimlerini kullanan farklı işletmelerin benzer çıktılar üretmesini ifade etmektedir.