İlgili kişilere bir organizasyonun finansal durumu ve performansına ilişkin bilgileri aktaran raporlar, finansal rapor olarak tanımlanmaktadır. Finansal raporları kullanan pek çok grup bulunmaktadır.

    Yatırımcılar: Şirket hisselerine yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcılar sermaye kazancı elde etmek için

    Çalışanlar: Mevcut görevlerinin devamlılığı ve güvenilirliğini denetlemek ve çalıştıkları kurumun kârlılığına göre ücret taleplerini belirlemek için

    Bankalar gibi fon sağlayıcı kurumlar: borç verdikleri şirketlerin faiz ve anapara ödemelerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerini belirlemek için

    Tedarikçiler: ödemelerin zamanında yapılacağından emin olmak için

    Müşteriler: satın aldıkları ürünlerin devamlılığı konusunda emin olabilmek için

    Kamu kurumları: resmi işlemler için

    Gazeteciler: finansal raporları takip ederek ekonomin genelini, sektörlere ilişkin gelişmeleri veya bir işletmenin durumunu analiz etmek için

    Halkın içinden pek çok farklı kişi: örneğin öğrenciler çalışmalarında kullanmak için veya yerel halk işletmedeki veya iş çevrelerindeki değişimlerin etkilerini analiz etmek için finansal raporları takip edebilmektedir.