Piyasa Genişliği nedir?

Piyasa genişliği göstergeleri, belirli bir endekste veya bir borsada (New York Borsası veya NASDAQ gibi) düşen hisse senetlerine göre yükselen hisse senetlerinin sayısını analiz eder. Olumlu piyasa genişliği, düşen hisse senetlerinden daha çok değer kazanan hisse senedi olması durumunda gerçekleşir ve boğaların piyasanın ivmesini kontrol ettiğini gösterir. Tersine, fazlaca değer kaybeden menkul kıymetler, düşüş momentumunu ve hisse senedi endeksindeki aşağı yönlü hareketi teyit etmek için kullanılır.

Bazı genişlik indkatörleri hacmi de içerir. Sadece menul kıymetin fiyat değişimine değil, aynı zamanda hacim değişikliklerini de hesaba katar. Bunun nedeni, daha büyük hacimdeki fiyat hareketlerinin, daha düşük hacimdeki fiyat hareketlerinden önemli olduğunun düşünülmesidir.

Yatırımcılar, piyasanın / endeksin genel sağlığını değerlendirmek için piyasa genişliği göstergelerini kullanır. Piyasa genişliği göstergeleri bazen endekste bir düşüşün erken uyarı sinyallerini verebilir veya endekste bir yükselişin yaklaşacağını tahmin edebilir.

 

Piyasa Genişliğini Anlamak

Piyasa genişliği, bir endekste veya bir borsada belirli bir harekete kaç hisse senedinin katıldığını ifade eder. Bir endeks yükseliyor olabilir, ancak endeksteki hisse senetlerinin yarısından fazlası düşebilir çünkü yüksek değerli az sayıda hisse senedi o kadar büyük kazançlara sahip ki tüm endeksi yukarı taşıyabilir. Piyasa genişliği göstergeleri bunu ortaya çıkarır. Yükselmekte olan bir endeks, çoğu hisse senedinin değer kaybetmesine rağmen yatırımcılara piyasanın boğada olduğu izlenimine katılmalarına sebep olabilir. Bir endeks, içindeki hisse senetlerinin ortalamasıdır. Bir endeksteki hisse senetlerinin trend yönüne dair ek bilgi sağlamak adına bu gösterge hesaplamalarına hacim de eklenebilir.

Çok sayıda yükselen hisse senedi, artan piyasa duyarlılığının bir işaretidir ve yükseliş trendini doğrulamak için kullanılır. Değer kaybeden hisse senetlerinin büyük bir kısmı duyarlılığın düşüş eğiliminde olduğunu gösterir ve bu da endeksin düşüş trendinde olduğunun anlaşılmasını sağlar. Piyasa genişliğini ölçerken, birçok gösterge, yükselen ve düşen hisse senetlerinin sayısına veya52 haftanın en yüksek veya en düşük seviyesini oluşturan hisse senedi sayısına bakar. Bu veriler, endeksin yükseliş trendinin veya düşüş trendinin devam edip etmeyeceği hakkında bilgi sağlayabilir.

 

Piyasa Genişliği Göstergeleri ve Kullanımları

Bir dizi piyasa genişliği göstergesi vardır. Her biri farklı şekilde hesaplanır ve birbirinden farklı bilgiler sağlar.Bazı göstergeler sadece artan veya azalan hisse senetlerinin sayısına bakar, diğerleri hisse senedi fiyatlarına, bazılarıda değişimlere hacmi ekler.

Piyasa genişliği göstergelerinin çoğunun temel aldığı mantık, onaylama ve uyumsuzluğu tespit etmektir. Onay, göstergenin olumlu hareket ettiği ve endeksin de yükseldiği zamandır. Uyumsuzluk ise endeks ve göstergenin zıt yönlerde hareket etmesidir. Bu, endeksin yakında tersine dönebileceği konusunda uyarır. Ne yazık ki, piyasa genişliği göstergeleri zamanla konusunda pek başarılı değildir. Çok erken veya çok geç sinyal verdikleri gibi hiç sinyal de vermeyebilirler.

Mevcut piyasa genişliği göstergelerinin örnekleri aşağıda verilmiştir.

Öncü Düşüş Endeksi (Advance-Decline Index): AD çizgisi olarak da bilinen bu gösterge, yükselen ve düşen hisse senedi sayısı arasındaki farkın cari toplamını hesaplar. Yatırımcılar genellikle bu gösterge ile Standard & Poor’un 500 endeksi (S&P 500) gibi büyük bir piyasa endeksi arasındaki farklılığı ararlar. Örneğin, S&P 500 yükseliyor ve AD endeksi düşüyorsa, endeksteki mevcut yükselişin ivmesini kaybediyor olabileceğini gösterir. Öte yandan, S&P 500 düşüyorsa ve AD endeksi yükseliyorsa, düşüş trendinin tersine döneceğini sinyaller.

Yeni En Yüksek-En Düşük Endeksi (New Highs-Lows Index): Yeni en yüksek-en düşük göstergesi, 52 haftanın en yüksek seviyesi olan hisse senetlerini, 52 haftanın en düşük seviyesini yapan hisse senetleri ile karşılaştırır. % 50'nin altındaki bir değer, yüksek seviyelerine ulaşan ve ayı piyasasına girme sinyali verebilecek hisse senetlerine kıyasla daha fazla hisse senedinin düşük seviyelerine ulaştığını gösterir. Yatırımcılar, bu piyasa genişliği göstergesini, % 30'un altında veya% 70'in üzerinde gibi aşırı değerler verdiğinde hisse senedi satın almak veya satmak için kullanabilir.

S&P 500 200 Günlük Endeksi (S&P 500 200-Day Index): Yatırımcılar, S&P 500'deki hisse senetlerinin yüzde kaçının 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde işlem gördüğünü görmek için bu endeksi kullanabilir. % 50'nin üzerinde yükselen bir gösterge piyasanın güçlü olduğunu söyler. Yeni yüksek-düşük Endeksi'ne benzer şekilde, yatırımcılar genellikle daha geniş piyasalarda aşırı alım ve aşırı satım koşullarını bulmak için aşırılık değerlerini takip ederler. Daha erken sinyaller sağlamak için daha hassas bir hareketli ortalama isteyen kısa vadeli yatırımcılar bu endeksi 50 günlük hareketli ortalama ile de kullanabilir.

Kümülatif Hacim Endeksi (Cumulative Volume Index) : Bu gösterge hacmi ölçer. Değerlenen hisse senetlerinin hacmi pozitif hacme eklenir. Düşen hisse senetleri negatif hacme eklenir. Gösterge, toplam hacmin pozitif veya negatif olup olmadığına ve ne kadar olduğuna dair bir değergösterir. Gösterge, AD çizgisine benzer bir şekilde kullanılır.

Dengede Hacim (On-Balance Volume): Bu gösterge kümülatif hacim değerine bakar. Endeks düşerse, toplam hacim negatif olarak sayılır. Endeks yükselirse, toplam hacim pozitiftir. Günün değeri, hacim yönüne göre kümülatif değere eklenir veya çıkarılır. AD hattına benzer şekilde kullanılır

Piyasa Genişliği Analizi Örneği

Aşağıdaki grafik, SPDR S&P 500 (SPY) ETF'yi, dengede hacim ve kümülatif hacim endeksi (tüm ABD hisse senetleri için) ile birlikte göstermektedir.

Soldaki S&P 500'deki yükseliş sırasında, kümülatif hacim endeksi yükselişi doğruladı, gösterge S&P 500 ile birlikte daha yüksek zirveler yapmaya devam etti. Gösterge çoğunlukla yatayken farklı bir hikaye söz konusuydu. Yükselişin temelinin zayıf olduğuna dair bir sinyal verdi. Müteakibinde endeks sert düştü.

S&P 500 ETF toparlandığında, piyasa genişliği göstergeleri de yükseldi ve yükselişi onayladı.