Yassı Düzeltmeler (3-3-5) Yassı düzeltmeleri, zigzag düzeltmelerden ayıran özellik dalga kalbının içsel yapısının 3-3-5 şeklinde olmasıdır. Büyük dereceli itki dalgaları içerisinde aynı tepe ve dip noktaları arasındaki iki düzeltme ve bir itki dalgasından oluşmaktadır. Yassı düzeltmeler; basit, hızlı veya ikili yassı formasyonundan oluşmaktadır. Basit Yassı Düzeltme kalıbında A ve C dalgaları yaklaşık olarak aynı fiyat seviyelerindedir. 

Hızlı Yassı Düzeltme, genellikle kuvvetli itki dalgalarının öncesinde görünen düzeltme kalıbıdır. Bu kalıp bir sonraki dalganın uzayacağına işaret etmektedir. Hızlı yassı düzeltme kalıbında, C dalgası A dalgasının üzerinde sonlanmaktadır.

 Hızlı yassı düzeltme kalıbının kuralları aşağıda verilmiştir: – A dalgası üçgen dışındaki bir düzeltme kalıbından oluşmalıdır. – B dalgası, herhangi bir düzeltme kalıbından olabilmektedir. – B dalgasının, A dalgasının tamamını alması beklenmektedir. Ancak tamamını geri almadığı durumda en az %38,2’lik kısmını geri almalıdır. – B dalgası, A dalgasının % 261,8’inden az olmamalıdır. – C dalgası, itki, ilerleyen diyagonal ya da sonlanan diyagonaldir. – C dalgası ile A dalgasının ortak fiyat bölgeleri olmalıdır.

Hızlı yassı düzeltme kalıbının rehber ilkeleri aşağıda verilmiştir: – A dalgası genelde herhangi bir zigzag kalıptadır. – A, B ve C dalgaları ya eşittir ya da C dalgası, A dalgasının en az % 38,2’si kadardır. Genelde C dalgası A dalgasının % 161,8’i oranındadır. – B dalgasının, A dalgasının % 61,8’ini geri alması beklenir. B dalgası, A dalgasının % 161,8’nden azdır. – B dalgası nadiren yassı bir düzeltme ve C dalgası nadiren sonlanan bir diyagonaldir.

Dalga Prensipleri literatüründe oldukça nadir görünen bir dalga kalıbı da basit İkili Yassı Düzeltmedir. X dalgası, genellikle W ve Y dalgalarından kısa sürmekte ve zigzaglar herhangi bir kalıpta oluşabilmektedir.

 

Üçgen Düzeltmeler

Piyasadaki alıcı ve satıcıların birbirlerine üstünlük kuramaması durumunda görünen üçgen düzeltmelerin içsel yapısı, zigzag ve yassı düzeltme kalıplarından farklı olarak 5 adet dalgadan oluşmaktadır. Bu dalgaların tamamı düzeltme dalgası biçimindedir. Üçgen düzeltme kalıpları, itkisel dalga kalıbındaki 4 no’lu dalgada, düzeltme dalgalarının B konumunda ya da nadiren ikili zigzag dalga X konumunda rastlanmaktadır. Üçgen düzeltmeler, daralan ve genişleyen üçgen düzeltmeler olarak görünmektedir.

 

Üçgen düzeltmelere ait kurallar aşağıda verilmiştir: – Üçgeni oluşturan dalgalardan, sonuncusu hariç diğer hepsi üçgen dışındaki bir düzeltme formasyonuna sahiptir. – Düzeltme kalıbı A-C / B-D çizgileri birbiri ile birleşmeden tamamlanmalıdır. Savrulma genelde görülmez ancak var olması durumunda son dalganın % 15’inden fazla olamaz. – A-C / B-D kanal çizgileri paralel olamaz, kanal çizgileri yakınsak olursa daralan ve ıraksak olursa genişleyen üçgen düzeltmesi oluşmaktadır. – B dalgası, A dalgasının en az % 38’i ve en fazla % 161,8’i kadardır. – Daralan üçgenlerde D dalgası C dalgasından, E dalgası da D dalgasından daha kısadır. En kısa dalga her zaman E dalgasıdır. – Genişleyen üçgenlerde ya A ya da B dalgası en kısa dalgadır.

Üçgen düzeltmelere ait rehber ilkeler aşağıda verilmiştir: – Üçgeni oluşturan dalgalar, genellikle kendisinden önceki dalganın % 50’sinden fazlasını geri almaktadır. – A-C ve B-D çizgileri genellikle birbirine ters yöndedirler. Çok nadiren iki çizginin aynı yönde olduğu görülmüştür. – Genellikle aynı yönde hareket eden dalgaların birbirine oranı % 61,8 ile % 78,6 oranları arasındadır. – Genişleyen üçgenlerde dalgalar birbirleriyle genellikle % 138 ile % 162 arasında oranlara sahiptir. – A dalgası ve B dalgası çoğunlukla almaşık yapıya sahiptir.

 

Birleşik Düzeltmeler

Birden fazla düzeltmenin ardarda oluştuğu kalıplara birleşik düzeltme denir. Bu tip yapılar oldukça nadir görülürler. Düzeltme dalgaları, özellikle de yatay kalıplar oluştururken çok karmaşık yapılara bürünebilirler. Yatay ilerleten bir düzeltmenin yassı, üçgen ya da birleşik düzeltme olarak etiketlenmesi, çok zaman teknik bir ayrıntıdan ibarettir. Elliot analistlerinin en sık etiket değiştirdikleri kalıplar bunlardır. Bu tip dalgalar genellikle kısa zamanda büyük mesafe kateden çok sert bir dalga ile başlar. Bu dalganın momentumu çok yavaş ve kalıp zaman içinde daha da karmaşıklaşmaya meyleder. Bu gibi durumlarda hemen etiketleme yapmak yerine, dalganın ilerlemesini ve neye dönüştüğünüğü apaçık göstermesini beklemek çoğu zaman daha yararlıdır.

Birleşik Düzeltme:Zigzag+üçgen

 

 

Birleşik Düzeltme:Zigzag+Yassı+Üçgen

 

Elliott Dalga Teorisi ile ilgili defalarca sayım yapmanız gerekmektedir. Her zaman alternatif sayımlarınız olsun. Etiketleme yaparken daima en az iki senaryonuz olsun. Bu senaryolardan biri mutlaka ayı olmalı. Elliot dalga analizi yaparken osilatörlerden mutlaka faydalanın. Hem yükselişte hem de düşüşte, osilatörlerdeki sapmalar sizlere trend sonlarıyla ilgili bilgi verecektir.

Elliott Dalga Analizi derslerimiz sona ermiştir. Bakalım ne zaman kendinizi gerçek bir “Elliottçu” olarak nitelendirebileceksiniz?