Düzeltme dalgaları, ana trendin aksi yönde hareket eden dalgalardır. Grafikler üzerinde harflerle etiketlenerek belirtilmektedir. Düzeltme dalgalarının içsel yapıları itkisel dalga kalıplarından farklıdır. Düzeltme dalgalarında yatırımcı psikoloji değişken olduğu için dalgalar çok daha karmaşıktır ve düzeltmeltmeleri doğru etiketleyebilmek ya da bir sonraki dalgayı doğru tahmin edebilmek oldukça zordur ve ciddi tecrübe gerektirir.

Düzeltme dalgaları 4 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar: – Zigzag Düzeltmeler (5-3-5) – Yassı Düzeltmeler (3-3-5) – Üçgen Düzeltmeler (3-3-3-3) – Birleşik Düzeltmeler

Zigzag Düzeltmeler (5-3-5)

Zigzag düzeltmeler en sık karşılaşılan düzeltme kalıplarıdır. Trendin aksi yönde ilerleyen ve kendisinden daha büyük dereceli bir dalga içerisinde kendi içlerinde bir düzeltme kalıbı ile bölünmüş iki itki dalgasından oluşmaktadır. Zigzag düzeltmeler, itkisel ve ilerleyen diyagonallerin 2 ve 4 no’lu dalgalar içerisinde, sonlanan diyagonaller içerisinde herhangi bir dalga içerisinde, yassı dalgaların A ve B konumunda ve üçgenlerin A, B, C, D ve E konumlarında görülmektedir. 

Zigzag düzeltmelerin sahip olması gereken özellikler aşağıda verilmiştir: – A dalgaları genellikle itki, nadirende olsa ilerleyen diyagonal kalıbında olabilir. – B dalgası herhangi bir düzeltme şeklindedir. – C dalgası itki ya da sonlanan diyagonal biçimindedir. – B dalgası her zaman C dalgasından daha kısadır. Zigzag düzeltmelerin tespitinde kullanılan rehber ilkeler aşağıda verilmiştir: – C dalgası genellikle A dalgasına eşittir. C dalgasının ideal hedefleri A dalgasının % 62 ya da % 162’si kadardır. – Eğer, C dalgası A dalgasının % 162’si kadar ise ilerleyen kalıbın bir itki olması olasılığı yüksektir. – C dalgasında momentum zayıflamıyorsa, kalıbın ikili ya da üçlü zigzag olma olasılığı yüksektir. İlk zigzag düzeltmenin başarısız olması, yani zaman ve fiyat bakımından yeterli geri alışı yapamamış olması durumunda ortaya çıkan uzatma biçimindeki “İkili Zigzag Düzeltme” kalıbıdır. İkili zigzag düzeltme kalıplarında ilk zigzag ”W”, iki zigzag bölen dalga “X” ve ikinci zigzag “Y” ile gösterilmektedir.

Bir düzeltme kalıbının ikili zigzag düzeltme olarak kabul edilebilmesi için taşıması gereken özellikler aşağıda verilmiştir : – W dalgası üçgen kalıpta olmaz.

– X genişleyen üçgen hariç, herhangi bir kalıpta olabilir.

– X dalgası, W ve Y ile karşılaştırıldığında ya ikisinden büyüktür ya da ikisinden küçüktür.

– Kalıbın yönü W dalgası ile aynı olmalıdır. – Y dalgasının boyu genellikle W dalgası kadardır. – X dalgası, W dalgasının en az % 23,6’sı, en fazla % 261,8’si kadardır. Nadirende olsa ikili zigzag düzeltmenin başarısız olması durumunda,”Üçlü Zigzag Düzeltme” kalıbı ortaya çıkabilmektedir. Üçlü zigzag düzeltmeler 5 dalgadan oluştukları için diyagonallere benzemekte olup diyagonallerden farklı olarak paralel kanal bantları içerisinde hareket etmektedirler. Kuralları ve rehber ilkeleri ikili zigzaglar ile aynı olan üçlü zigzaglar, W, X, Y, X, Z harfleri ile gösterilmektedir.

İtkilerle üçlü zigzaglar şu şekilde ayırt edilebilirler:

  • İtkilerde alt dalgalardan biri uzatma yapar, üçlü zigzaglarda alt dalgalar yaklaşık aynı boydadır.
  • İtkilerde kanal alt ve üst bandı daha az noktada test edilir, üçlü zigzaglarda kanal alt ve üst bandı sık test edilir.

Diyagonallerle üçlü zigzaglar ise şu şekilde ayırt edilebilir:

  • Diyagonallerde kanal çizgileri yakınsar, üçlü zigzaglarda kanal çizgileri genellikle paraleldir.