Aracı kurumlar yaptıkları alım satım işlemleri için bazı yasal yükümlülüklerde bulunmak zorundadırlar. Bunlardan ilki blokaj yükümlülüğüdür. Blokaj yükümlülüğü ile yatırımcı adına alınan menkul kıymetin, yatırımcı izni dışında başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemektedir.

Aracı kurumların yerine getirmek zorunda oldukları bir diğer yasal görev ise, borsa işlemleri için işlem yaptıkları borsadan izin almak zorundadırlar.

Yatırımcıların profilinin çıkarılması için müşteriyi tanıma kuralları ve yapılan her işlem için çerçeve sözleşmesi alınması da yasal yükümlülüklerin diğer unsurlarındandır.

Aracı kurumların pay devirleri ile ilgili her değişim SPK’nın denetimine ve iznine bağlıdır. Özellikle de sermaye payının %10, %20 ve %50’yi geçmesinde Kurul’un izni gerektirmektedir.


Aracı Kurumların Yapamayacakları İşlemler

Aracı kurumlar mevduat toplayamazlar.

Ticari amaçla değerli maden, döviz, gayrimenkul alım satımı yapamazlar. Faiz karşılığı borç para veremezler. Menkul kıymet sertifikaları ihraç edemezler.   Ticari, sınai ve zirai faaliyetlerde bulunamazlar.  Menkul kıymetlerin getirileri hakkında kesin ifadeler içeren açıklamada bulunamazlar. Yatırımcılara ait menkul değerleri sadece müşteri emirleri ile yönlendirirler, kendi amaçları için (açık pozisyon) için kullanamazlar.  Vekâletname ile işlem yapamazlar.

 


Aracı Kurumların İşlem Limitleri ve Denetimi

Aracı kurumların hisse senetleri piyasasında; 

  Haftanın işgünleri üzerinden hesaplanacak haftalık ortalama işlem limiti öz sermayelerinin dört katını aşamaz.   

  Verebilecekleri bir alım veya satım emri öz sermayelerinin %25’ini aşamaz.

  Aracı Kurumların Denetimi Aracı kurumların işlem ve hesapları SPK tarafından görevlendirilecek uzmanlar tarafından denetlenir.

  Uzmanların yaptıkları denetimler sonucunda aracı kurumların mali yapılarının ciddi şekilde zayıflamakta olduğunun tespiti hâlinde aracı kurumlara Kurul’ca uygun bir süre verilerek mali durumlarını güçlendirmeleri istenir.

  Verilen süre içinde gerekli tedbirleri alamayan ve mali durumları taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflayan kurumların yetkileri Kurul’ca kaldırılır.