Daha önce de belirtildiği gibi, aracı kurumların en önemli işlevi piyasadaki fon hareketlerini sağlıklı bir biçimde yönlendirmektedir. Bu işlev daha çok kısa vadeli piyasalarda, para ve borç piyasalarında karşımıza çıkan bir fonksiyondur. Aracı kurumların bir diğer önemli işlevi daha farklı bir önem taşımaktadır.

Özellikle de sermaye piyasalarında uzun vadeli kaynak bulmak isteyen kurumlar, genellikle sermayelerini artırma yollarını benimsemişlerdir. Şirketlerde sermaye, ortakların para vermesi ya da yeni ortak alınması ile arttırılabilir.

Bu tip bir bedelli sermaye artışının yeni hisse senetlerinin halka satılması ile yapılması için aracı kurumlara ihtiyaç vardır. Çünkü halka açılmak isteyen ya da daha önceden halka açılmış olan ve yeniden bir bedelli sermaye artışına gitmek isteyen şirketler kendi başlarına hisse senedi satamazlar.

Şirketler, teklifini ve koşullarını kabul ettikleri bir aracı kurum ile anlaşarak, hisse senetlerini bu kurumlar aracılığı ile birincil piyasalarda satışa sunmaktadırlar.

Ülkemizde yapılan uygulama incelendiğinde, halka açılacak kurum, hisse senetlerini satması için bir aracı kuruma gönderir, kurum satabildiğini satar, elinde kalanı da ya kendi alır ya şirkete iade eder ya da daha düşük bir fiyattan satar.

Aracı kurumların bu satışı ile daha önceden, büyük bir şirkete ortak olma şansına sahip olmayan küçük yatırımcılar da ikincil piyasalardaki işlemleri ile şirkete ortak olma şansına sahip olmaktadırlar.

O halde aracı kurumların bir diğer işlevi de sermayenin tabana yayılmasına yardımcı olmasıdır. Belirtilmesi gerekli olan son önemli işlev de menkul kıymet piyasalarında yatırımcılarının işlem yapmalarının ve yatırım için gerekli doğru bilgi, yorum ve uzman görüşünün sağlanmasıdır.

Birincil piyasada işlem yapamayan küçük yatırımcılar, ikincil piyasada yapacakları işlemlerde aracı kurumlara bağlı olarak işlemlerini gerçekleştirirler. Buda bizi aracı kurumların piyasayı genişlettikleri, çok fazla işlem gerçekleştirdikleri için işlem maliyetleri azalttıkları ve piyasa hakkında doğru bilgi ve yorum ürettikleri sonucuna götürür.