Tedarik zinciri ilk tedarikçilerden son kullanıcılara ve müşterilere kadar belirli bir ürün veya hizmetin oluşturulmasında ve dağıtılmasında yer alan bir insan ve işletme ağıdır. Temel bir tedarik zinciri sistemi genellikle gıda veya hammadde tedarikçilerini, üreticileri (işleme aşaması), lojistik şirketlerini ve son perakendecileri içerir.

Günümüzde tedarik zinciri yönetim sistemi verimlilik ve şeffaflık eksikliğinden muzdariptir ve çoğu ağ, ilgili tüm tarafları sisteme entegre edebilmekle alakalı problem yaşamaktadır. İdeal olarak istenen, ürün ve malzemelerin yanı sıra para ve verilerin, zincirin çeşitli aşamalarında sorunsuz bir şekilde hareket edebilmesidir.

Bununla birlikte mevcut model tutarlı ve verimli bir tedarik zinciri sisteminin sürdürülmesini zorlaştırmaktadır. Bu da sadece şirketlerin karlılığını değil, aynı zamanda nihai perakende fiyatını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Tedarik zincirinin en acil sorunlarından bazıları olan verileri kaydetme, iletme ve paylaşma sorunlarını çözmek için etkin Blockchain ağları kullanılabilir.

Tedarik zinciri için Blockchain kullanmanın faydaları

Blok zincirler dağıtık sistemler olarak tasarlandığından değiştirilmeye karşı oldukça dirençlidirler. Bu özellikleri onları tedarik zinciri ağları için çok uyumlu hale getirir. Bir blockchain tüm ağ kabul etmediği sürece, depolanan verilerin değiştirilememesini veya tahrif edilememesini sağlayan kriptografik tekniklerle birbirine bağlanan veri blokları zincirinden oluşur. Bu nedenle blockchain sistemleri bilgi aktarımı için güvenilir bir mimari sağlar.

Şeffaf ve değişmez kayıtlar

Birlikte çalışan birkaç şirket ve tedarikçi olduğunu ele alalım. Malzemelerin ve ürünlerin konum ve mülkiyet takibi verilerini kaydetmek için bir blok zincir ağı kullanılabilir. Tedarik zincirinin herhangi bir üyesi kaynaklar bir şirketten başka bir şirkete geçerken neler olduğunu görebilir. Veri kayıtları değiştirilemediğinden bir şeyler ters giderse sorumlu tarafın kim olduğu konusunda hiçbir şüphe olmayacaktır.

Maliyetleri düşürmek

Tedarik zinciri ağındaki verimsizlikler nedeniyle çok fazla atık oluşur. Bu sorun özellikle bozulabilir malların işlem gördüğü endüstrilerde yaygındır. Geliştirilmiş izleme ve veri şeffaflığı, şirketlerin bu israf alanlarını belirlemelerine yardımcı olur, böylece maliyet tasarrufu önlemleri alabilirler.

Blockchain, çeşitli banka hesapları ve para transfer ücretlerini de ortadan kaldırabilir. Şu an bu ücretler kar marjlarını düşürmekte. Özellikle Swift ücretleri şirketler için ciddi maliyet yaratmaktadır.

Birlikte çalışabilir veri oluşturma

Mevcut tedarik zinciri ile ilgili en önemli sorunlardan biri, süreçteki her iş ortağına verileri entegre edememektir. Blockchain üzerinde depolanan tüm bilgiler ilgili tüm taraflar tarafından erişilebilir. Böylelikle şirketler, birbirlerine yayınladıkları verileri kolaylıkla doğrulayabilir ve güven ortamı oluşturulabilir.

Elektronik Veri Değişimi

Birçok şirket iş bilgilerini birbirlerine göndermek için elektronik veri değişimi (EDI) sistemlerini kullanmaktadır. Ancak, bu verileri sık sık partiler yerine, gerçek zamanlı olarak daha dışarı. Bir gönderi kaybolursa veya fiyatlandırma hızla değişirse, tedarik zincirindeki diğer katılımcılar bu bilgileri yalnızca bir sonraki EDI Partisi çıktıktan sonra alır. Blockchain ile bilgiler düzenli olarak güncellenir ve ilgili tüm kuruluşlara hızlı bir şekilde dağıtılabilir.

Dijital anlaşmalar ve belge paylaşımı

Dürüstlük tedarik zincirine bağlı tarafların yapacağı kıymetli evrak paylaşımı için önemlidir. Gerekli evrak ve sözleşmeler, blockchain işlemleri ve dijital imzalarla ilişkilendirilebilir. Böylelikle tüm taraflar evrakların orijinal nüshalarına erişebilir ve doğruluğunu kabul edebilir.

Blockchain veri değişmezliğini sağlar. Veriler ancak ilgili tüm taraflar fikir birliğine varırsa değiştirilebilir. Böyle bir yapıda taraflar, avukatlarıyla evrak işleri veya müzakereler için daha az zaman ve para harcayabilir. Kazandıkları bu zamanı ve parayı yeni ürünler geliştirmek veya iş hacmini büyütmek için kullanabilirler.

Tedarik zinciri yönetiminde blockchain'in benimsenmesinin zorlukları

Blockchain teknolojisi tedarik zinciri endüstrisi için büyük bir potansiyele sahip olsa da, dikkate alınması gereken bazı zorluklar ve sınırlamalar vardır.

Yeni sistemleri kurmak

Firmaların tedarik zinciri sistemi için özel olarak oluşturulmuş yazılımlar, blockchain tabanlı bir ortama uyum sağlayamayabilir. Şirketin altyapısını ve iş süreçlerini blok zincir için elden geçirmek, operasyonları aksatabilecek ve diğer projelerin kaynaklarını da tüketebilecek ciddi bir güncellemedir. Bu nedenle üst yönetimler, sektörlerindeki diğer büyük oyuncular tarafından blokchain teknolojisi yaygın bir şekilde benimsenmeden önce bu tür yatırımları onaylamakta tereddüt edebilir.

Ortakların onaylaması

Tedarik zincirinde yer alan ortakların da blockchain teknolojisi ile çalışmaya istekli olmaları gerekir. Firmalar, tedarik zinciri sürecinin yalnızca küçük bir kısmında blockchain kullanmak isteyebilirler. Ancak ilgili tüm taraflar bu değişimi onaylamazsa yapılan yatırım boşa gider. Ek olarak şeffaflık, her şirketin onaylayacağı bir şey de değildir.

Değişim yönetimi

Blockchain tabanlı sistem devreye girdiğinde işletmeler, çalışanlarını bu sisteme uyumlu hale getirebilmek için eğitmek zorundadır. Değişim planı, blockchain'in ne olduğunu, iş görevlerini nasıl geliştirdiğini ve onu içeren yeni sistemlerle nasıl çalışılacağını ele almalıdır. Devam eden bir eğitim programı, blockchain teknolojisindeki yeni özellikleri veya yenilikleri ele alabilir. Tabi ki eğitim süreci ciddi zaman ve kaynak ayrılmasını gerektirecektir.