Sağlık hizmetlerinde blockchain kullanmanın faydaları

Kripto paraların güvenli ve merkezsiz finans sistemi olmasına izin veren bazı özellikler sağlık hizmetleri için de kullanılmaktadır.

Çoğu blok zinciri dosyaları kriptografi kullanarak kaydeden ve koruyan dağıtılmış sistemler olarak tasarlandığından, birinin ağın diğer tüm katılımcılarının onayını almadan verileri bozması veya değiştirmesi son derece zordur. Bu nedenle değişmezlik, tıbbi kayıtlar için bozulmaz veri tabanlarının oluşturulmasını sağlayan yegane şartlardan biridir.

Ayrıca blok zincirlerinde kullanılan eşler arası mimari, farklı bilgisayarlarda saklansalar bile bir hastanın kaydının tüm kopyalarının hasta ile ilgili güncellemeler yapılırken birbirleriyle senkronize edilmesini sağlar. Aslında her ağ düğümü, tüm blok zincirinin bir kopyasını tutar ve verilerin güncel ve orijinal olduğundan emin olmak için düzenli olarak iletişim kurarlar. Bu nedenle dağıtık veri ve merkeziyetsizlik önemli bir nokta olarak ortaya çıkar.

Sağlık hizmetleri bağlamında blok zincirler genellikle özel blok zincir olarak kurulurlar.

Potansiyel avantajlar

Yükseltilmiş güvenlik

 

Merkezi bir sunucuya dayanan geleneksel veri tabanlarından farklı olarak dağıtılmış bir sistemin kullanımı, daha yüksek güvenlik seviyeleriyle veri alışverişine izin verirken, aynı zamanda mevcut sistemin getirdiği idari maliyetleri de azaltır. Blok zincirlerinin merkezi olmayan yapısı, onları teknik arızalara ve genellikle değerli bilgileri ifşa eden hacker saldırılarına karşı daha dirençli hale getirir. Blok zinciri tarafından sağlanan güvenlik, genellikle bilgisayar korsanlarının spam ve fidye yazılımı saldırılarına maruz kalan hastaneler için daha güvenli bir yapı kurulmasını sağlar

 

İşlerlik

Blockchain tabanlı tıbbi kayıtların bir diğer avantajı, klinikler, hastaneler ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında birlikte çalışabilirliği artırma yetenekleridir. Veri depolama sistemlerindeki teknolojik farklılıklar genellikle kuruluşların bilgileri paylaşmasını zorlaştırır. Bununla birlikte, blockchainler, yetkili tarafların hasta dosyalarının ve hatta ilaç dağıtım kayıtlarının birleşik bir veri tabanına erişmesine izin vererek bu sorunu çözebilir. Bu nedenle, servis sağlayıcılar birbirlerinin dahili depolama alanlarıyla etkileşime girmeye çalışmak yerine, tek bir ağda birlikte çalışabilirler.

Erişilebilirlik ve şeffaflık

Blok zinciri sistemleri, kayıt paylaşım sürecini basitleştirmenin yanı sıra hastalara kendi sağlık bilgileri üzerinde daha yüksek düzeyde erişilebilirlik ve şeffaflık sağlayabilir. Bazı durumlarda, hastaların belgelerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasını talep etmek, kayıtların doğruluğunu sağlayabilir ve bu tür bir doğrulama, eğer doğru bir şekilde kullanılırsa, hem insan hatasına hem de kasıtlı tahrifatlara karşı ekstra bir güvenlik katmanı sağlayabilir.

Güvenilir tedarik zinciri yönetimi

Blockchains, tüm üretim ve dağıtım süreci boyunca farmasötiklerin izlenmesi için güvenilir bir yöntem sağlayabilir, böylece yaygın ilaç sahteciliği sorununu azaltabilir. Sıcaklık gibi faktörleri ölçmek için kullanılan IoT cihazlarıyla birlikte, blockchain teknolojisi uygun depolama ve nakliye koşullarını veya ilaç kalitesini doğrulamak için de kullanılabilir.

Sigorta dolandırıcılığı koruması

Blockchain, Amerikan sağlık sistemine her yıl yaklaşık 68 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen bir sorun olan sağlık sigortası dolandırıcılığıyla mücadele etmek için de kullanılabilir. Blok zincirlerinde saklanan ve bir sigorta sağlayıcısıyla paylaşılan değişmez kayıtlar, hiç gerçekleşmemiş prosedürlerin faturalandırılması ve gereksiz hizmetler için ücret alınması da dahil olmak üzere en yaygın dolandırıcılık türlerinden bazılarını önleyebilir.

Klinik çalışmalar için işe alım süreci

Sağlık hizmetlerinde blockchain'in bir başka kullanımı da klinik çalışmaların kalitesini ve etkinliğini arttırmaktır. Blockchain ile ilgili tıbbi veriler, test edilen ilaçlardan yararlanabilecek hastaları tanımlamak için deneme işverenleri tarafından kullanılabilir. Böyle bir işe alım sistemi, birçok hasta ilgili ilaç denemelerinden asla haberdar olmadığından ve bu nedenle onlara katılma fırsatı verilmediğinden, klinik deneme kaydını büyük ölçüde iyileştirebilir. Denemeler yapılırken, toplanan verilerin bütünlüğünü sağlamak için blok zincirler kullanılabilir.

Muhtemel sorunlar

Hem hastalara hem de sağlık kurumlarına birçok avantaj sunmasına rağmen, Blockchain'in sonunda tıp sektöründe yaygın bir şekilde benimsenmeden önce üstesinden gelinmesi gereken bazı engeller bulunmakta.

Uyumluluk

Kaynağımız ABD’yi örnek aldığı için onun üzerinden devam edeceğiz. Blockchain teknolojisini kullanmak isteyen şirketlerin 1996 Sağlık Sigortası Taşınabilirliği ve Hesap Verebilirlik Yasası (HIPAA) gibi mevcut regülasyonlara uymaları gerekmektedir. HIPAA sağlık sektöründe veri depolama, paylaşma ve koruma standartlarını özetlemektedir. Bu nedenle, ABD merkezli şirketlerin yasaya tam uyumlu olmaları için, artan gizlilik özellikleri ve sınırlı erişilebilirlik ile özelleştirilmiş blockchain kayıt sistemleri kurmaları gerekecektir.

Başlangıç maliyetleri ve hız

Sağlık kuruluşları için blockchain çözümlerinin yüksek bir başlangıç yatırımı içermesi muhtemeldir. Bu da daha geniş çapta bir uygulamaya geçiş sürecine engel olacaktır. Buna ek olarak, dağıtık sistemler saniyede işlem bazında merkezi sistemlerden daha yavaştır. Çok sayıda düğüme sahip büyük bir blockchain ağı, merkezi sistemlere kıyasla verileri iletmek ve senkronize etmek için çok daha fazla zamana ihtiyaç duyacaktır. Bu sorun özellikle milyonlarca hastanın bilgilerini depolaması ve izlemesi gereken büyük veri tabanları için geçerli olacaktır. Özelikle bilgisayarlı tomografi veya MRI taramaları gibi büyük boyutlu görüntü dosyalarının ağa kaydı ciddi zaman kayıpları yaratacaktır.