Borsada işlem sonrası kurumlarının en önemlilerinden biri Merkezi Saklama Kuruluşlarıdır. Merkezi Saklama Kuruluşu bir “menkul kıymet takas sistemi” işleten ve bununla birlikte menkul kıymetlerin ilk kaydının yapılması (ihraç) ve menkul kıymet hesaplarının en üst seviyede merkezi olarak tutulması faaliyetlerinden en az birini yerine getiren kurumdur. “Merkezi saklama fonksiyonunda en temel öğe, menkul kıymetlerin ihraç edildiği, üye veya hak sahibi bazında hesaplarda tutulduğu, el değiştirdiği, bunlara ilişkin hakların tesis edildiği merkezi bir sistem işletilmesidir.

 

MKK, Takasbank gibi fiziken bastırılmış payları deposunda toplu olarak tutan bir kurum olmayıp, sermaye piyasası araçlarının kayden ihracının yapıldığı, bunlar üzerindeki hakların izlendiği, kayıtlarına hukuki sonuçlar bağlandığı Kanunla bu görevi üstlenmiş bir merkezi yapıdır. MKK bu yapısıyla Merkezi Saklama Kuruluşu fonksiyonlarını da üstlenmiş durumdadır

Merkezi kayıt Kuruluşu; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından,

Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarının “Merkezi Saklama Kuruluşu” (Kasım 2005)

Türkiye’de açılan tüm finansal hesapların tutulduğu “Finansal Hesaplar Merkezi” (Ekim 2011) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından,

Elektronik ürün senetlerinin “Elektronik Kayıt Kuruluşu” (Aralık 2012)

Şirketlerin bilgi toplumu hizmetleri için “Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı” (Ekim 2013)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Dünya çapında ödüller kazanan yazılım geliştirme teknolojisi sayesinde “Ar-Ge Merkezi” (Kasım 2013) olarak yetkilendirilmiştir.