BİST Hisse Senedi Endeksleri, BİST’te işlem gören hisse senetlerinin gruplar halinde ortak performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur. Fiyat endeksleri, endeksin hesaplanmasında ve sürekliliğinin sağlanmasında ödenen temettüyü dikkate almayan endekslerdir. Bu tür endekslerde sadece hisse senedinin değer kazanmasından doğan kazanç endekse yansımaktadır.

Getiri endeksleri, endeksin hesaplanmasında ödenen temettüyü de dikkate alan, sürekliliğinin sağlanmasında ödenen temettülere göre de düzeltme yapılan endekslerdir. Bu tür endekslerde hisse senedinin değer kazanmasından doğan kazancın yanında temettüden dolayı elde edilen kazanç da endekse yansımaktadır. BİST 100 Endeksi Ulusal Pazar için temel endeks olarak kullanılmaktadır.

BİST 100 Endeksi: BİST Hisse Senetleri Piyasası için temel endeks olarak kullanılmaktadır. 1986 yılında 40 şirketin hisse senedi ile başlayan ve zamanla sayısı 100 şirketin hisse senedi ile sınırlanan Bileşik Endeks’in devamı niteliğindedir. Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 100 hisse senedinden oluşmakta olup, BİST 30 ve BİST 50 endekslerine dahil hisse senetlerini de kapsar.

BİST 50 Endeksi: Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 50 hisse senedinde oluşmakta olup, BİST 30 endeksine dahil hisse senetlerini de kapsar.

BİST 30 Endeksi: Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 30 hisse senedinden oluşur.

BİST 10 Banka Endeksi: Ulusal Pazar’da işlem gören bankalar arasından seçilen 10 hisse senedinden oluşur.

BİST 100-30 Endeksi: BİST 100 Endeksine dahil olup, BİST 30 endeksinde yer almayan 70 hisse senedinden oluşur.

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi: BİST pazarlarında işlem gören ve belirlenmiş asgari kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip şirketlerin hisse senetlerinden oluşur.

BİST Tüm Endeksi: Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları hariç olmak üzere, BİST pazarlarında işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden oluşur.

BİST Tüm-100 Endeksi: BİST Tüm endeksine dahil olup, BİST 100 endeksinde yer almayan hisse senetlerinden oluşur.

Sektör Endeksleri ve Alt Sektör Endeksleri: Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları hariç olmak üzere,

BİST pazarlarında işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden oluşur.

BİST Ulusal Endeksi: Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden oluşur.

BİST İkinci Ulusal Endeksi: İkinci Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden oluşur.

BİST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi: BİST pazarlarında işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden oluşur.

BİST Şehir Endeksleri: BİST pazarlarında işlem gören ve ana üretim/hizmet faaliyetlerinin gerçekleştiği ya da şirket merkezinin bulunduğu şehre göre gruplandırılmış hisse senetlerinden oluşur. Holdingler hariç mali sektörde faaliyet gösteren şirketler ile perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler kapsam dışındadır.

Bu endekslerle birlikte ihtiyaçlara göre daha birçok endeks hesaplanmaktadır. Detaylara bu linkten ulaşabilirsiniz.