Uzatma

İtkisel dalganın içerisindeki 1, 3, 5 no’lu dalgalardan birisinin, diğerlerine göre belirgin biçimde uzun olmasına “uzatma” denilmektedir. Uzatmaların tespitinde işlem hacimlerindeki dramatik değişimlerden ve kısa zamanda doldurulamayan fiyat boşluklarından yararlanılmaktadır. Emtialara ait fiyat zaman grafiklerinde “Primary” veya “Cycle” düzeydeki dalga kalıbının 5 no’lu dalgasının uzatma yapması beklenmektedir.

İtki dalga kalıbı içerisindeki diğer özellikli durum ise 5 no’lu dalganın başarısız olması, yani 5 no’lu dalganın itki kanalı çizgilerine ulaşmadan itki kalıbının sonlanması ve düzeltme dalgalarının başlamasıdır. İtkisel dalga içerisinde, tredin yönünde hareket eden 1 ya da 3 no’lu dalganın uzatma yapması, 5 no’lu dalganın kısa kalmasına neden olmaktadır.

 

1-3/2-4 ve 2-4/3-5 Kanalları

İtkisel dalgalarda kanallar,1 ve 3 olarak etiketlenen dalgaların bitiş seviyelerinden çizilen trend çizgisinin paraleli, 2 olarak etiketlenen dalganın bitiş seviyesine çizilerek oluşturulur. İtkisel kalıbın, bu şekilde oluşturulmuş bir kanalın içinde ilerlemesi ve 5 no’lu dalga kanal üst bandına ulaşamadan tamamlanması beklenir. 4 no’lu dalga, 1 -3 trend çizgisinin paraleli 2 no’lu dalga dibine taşınarak çizilen kanalın alt bandından savrulursa, 5 no’lu dalganın da kanal tepesinden savrulması beklenir.

Paralel bir 1-3 / 2-4 kanalı oluşturmayan dalgalarda paralel çizgilerden oluşan 2-4 / 3-5 kanalının oluşması beklenir. Çok nadir de olsa bazen fiyat hareketi 1 -5/2-4 kanalı içinde ilerler. 5 no’lu dalganın bitiş seviyesini tespit etmek için 2-4 trend çizgisinin paralelini hem 1, hem de 3 .no’lu dalga sonundan başlayarak çizmek, bu gibi durumları çözmekte yardımcı olabilir.

 

Yukarıdaki örnekte tipik bir 1-3/2-4 kanalı görmektesiniz. Bu grafiğe göre:

  • 3. dalga, 1. dalganın %290’ına uzatmış.
  • 5. dalga,3 uzattığı için 1. dalganın %66 sı kadar yükselebilmiş. (Başarısız/güdük 5. dalga)

 

Almaşıklık İlkesi

İtki kalıbı içerisinde yer alan 2 ve 4 no’lu dalgaların birbirine benzer yapıda olmamasını ifade etmektedir. Diğer bir deyişle 2 veya 4 no’lu dalgalardan birisi basit düzeltme kalıbı içerisindeyse diğerinin karmaşık düzeltme kalıbı içerisinde olmasını, birinin paralel olması durumunda diğerinin paralel olmamasını, birinin diğerine göre daha uzun zamanda tamamlanmasını veya birinin % 61,8, diğerinin % 38,2 geri alış yapmasını kurallarının geçerli olmasıdır.

 

Diyagonaller

Elliott Dalga Prensipleri içerisinde itkisel dalga kalıpları ile en çok karıştırılan dalga kalıpları Diyagonal Üçgen Dalga kalıplarıdır. Diyagonal Üçgenler de itkisel dalgalar gibi fiyatı belirli noktalara taşımaktadır ancak itkilerden farklı olarak zayıf dalga kalıplarıdır. Bu dalga kalıplarında, itki dalgalarından farklı olarak 4 no’lu dalga 1 no’lu dalganın bölgesine sarkmakta ve güçleri itki dalgalarında göre zayıf konumdadır. Diyagonel Üçgenler, ilerleyen diyagonal ve sonlanan diyagonal olarak ikiye ayrılmaktadır.

İlerleyen Diyagonaller (5-3-5-3-5)

İlerleyen diyagonal dalga kalıbında, 1-3 no’lu dalga ile 2-4 no’lu dalgalardan oluşan kanalın, daralan üçgen formasyonunda görünüm sergilemektedir. İlerleyen diyagonal dalgaların içsel yapısı 5-3-5-3 şeklindeki küçük dereceli dalgaları içermektedir.

Bir dalga kalıbının ilerleyen diyagonal olması için taşıması gereken nitelikler aşağıda sıralanmıştır: – 2 no’lu dalga, 1 no’lu dalganın, 4 no’lu dalga 3 no’lu dalganın tamamını geri almaz. – 1 ve 5 no’lu dalgaya kıyasla, 3 no’lu dalga en kısa olmaz. – 3 no’lu dalga, her zaman 1 no’lu dalganın sona erdiği seviyeyi geçer. – 1 ve 3 no’lu dalga ile karşılaştırıldığında, 5 no’lu dalga en uzun dalga olamaz. – 5 no’lu dalga 4 no’lu dalganın % 38,2 kadarlık kısmını geri alır. – 1 ve 3 no’lu dalgalar itkisel dalgalardır. 5 no’lu dalga, itki, ilerleyen ya da sonlanan diyagonal olabilir. 2 ve 4 no’lu dalgalar herhangi bir düzeltme kalıbındadır.

İlerleyen diyagonallerin tespitinde kullanılacak rehber ilkeler aşağıda verilmiştir : – 2 ve 4 no’lu düzeltme dalgaları, en az % 23,6 oranında geri alış yaparlar. – 1-3 ve 2-4 no’lu kanal ya yakınsayan ya da nadiren uzaksayan bir kanaldır. Kanal bantlarından birisi yatay olmaz, paralel kanal nadiren görülmektedir. – İlerleyen diyagonal 1-3 / 2-4 kanal çizgileri birleşmeden sonlanır. – 2 ve 4 no’lu dalgalar genellikle almaşıktır. Genellikle 2 no’lu dalga keskin ve 4 no’lu dalga yatay kalıptadır. – 5 no’lu dalga genellikle 4 no’lu dalganın en az % 61,8’i kadardır. – 5 no’lu dalganın kanalın üst bandından savrulması nadiren görülmektedir. Savrulma en fazla 5 no’lu dalganın % 15’i kadardır. – Nadiren 3 no’lu dalga üçgen kalıptadır. – 2 no’lu dalganın geri alışı genellikle % 61,8 ya da daha fazladır. İlerleyen diyagonaller, klasik teknik analizde takoz formasyonuna benzemektedir. Klasik teknik analize göre; takoz formasyonları ana trendin aksi yönündeki formasyonlardır ve takozun alt bandı kırıldıktan sonra trendin, kaldığı yerden devam etmesi beklenmektedir. Elliott analizcileri ise takozun yapısının 5 dalgadan oluşup oluşmadığına göre karar vermektedir. Eğer takoz 5 dalgadan oluşuyorsa bu bir ilerleyen diyagonaldir ve alt kanalın kırılması sonrasında ana trendin diyagonalin yönünde değişeceği düşünülmektedir.

Aşağıda Kripto Muhtar telegram kanalında yapılan ödüllü Elliott Dalga Analizi yarışmasının cevap anahtarı bulunmaktadır. Yarışmacılardan ilerleyen diyagonali tespit etmeleri beklenmişti. Alt fraktallarda inceleme yaptığınızda 5-3-5-3-5 kalıbına uyduğunu göreceksiniz.

 

Sonlanan Diyagonaller (3-3-3-3-3)

Uzun süren trendlerde tükeniş aşamasında görünen sonlanan diyagonaller 1-3 / 2-4 dalga kanalı içerisinde yakınsayan üçgen biçiminde hareket etmektedir. Kalıbın içsel yapısı 3-3-3-3 alt dalgalarını içermektedir.

 

Bir dalga kalıbının sonlanan diyagonal olması için taşıması gereken nitelikler aşağıda sıralanmıştır : – 1 ve 3 no’lu dalgalar, üçgen haricindeki bir düzeltme kalıbı içerisindedir. – 2, 4 ve 5 no’lu dalgalar, herhangi bir düzeltme kalıbı olabilir. – 2 no’lu dalga 1 no’lu dalganın, 4 no’lu dalga 3 no’lu dalganın hepsini geri almaz. – 3 no’lu dalganın fiyat mesafesi, her zaman 2 no’lu dalgadan fazladır. 1 ve 5 no’lu dalgalarla karşılaştırıldığında 3 no’lu dalga en kısa dalga olamaz. – 4 no’lu dalga 1 no’lu dalga bölgesine sarkar. – 1 ve 3 no’lu dalgalarla karşılaştırıldığında, 5 no’lu dalga en uzun dalga olamaz.

Sonlanan diyagonallerin tespitinde kullanılacak rehber ilkeler aşağıda verilmiştir : – Düzeltme dalgalarının geri alışı en az % 23,6 oranındadır, çoğunluklar geri alışlar bu oranların üzerindedir. – 1-3 / 2-4 kanalı çoğunlukla yakınsak niteliktedir ve nadiren ıraksamaktadır. Bantlar paralel ya da yatay biçimde olmazlar. – Kalıp, 1-3 / 2-4 kanal çizgileri birleşmeden sona ermektedir. – 2 ve 4 no’lu dalgalar genellikle almaşık karakterlidir. Genellikle 2 no2lu dalga büyük geri alış yapan zigzag ve 4 no’lu dalga yataydır. – 5 no’lu dalga 4 no’lu dalganın % 61,8’i kadardır. 5 no’lu dalga başarısız olabilir. – 5 no’lu dalganın üst banttan (1-3 bant çizgisi) savrulması nadiren görülmektedir. Savrulma, en fazla 5 no’lu dalganın % 15’i kadar olabilir. – Nadiren, 2,4 ya da 5 no’lu dalga üçgen olabilir.