Bunun teknik analizle ne alakası var demeyin. İnanmadığınız bir teoriyi kullanamazsınız. Sizi, Elliott dalga prensiplerinin her piyasaya uygulabileceğine ikna etmek istiyoruz. Bunun için bu derse Elliott’un gözüyle bakmaya çalışın. Fizikte var olan kurallar üzerine düşündüğümüzde, çevremizde birtakım sabitleri kabul ederek ilerleyebiliyoruz. Sabit olan Işık hızını değiştiremiyoruz, yani ışık hızını arttıramıyor yahut azaltamıyoruz. Aynı şekilde, kuantum mekaniği için çok önemli bir yer teşkil eden planck sabiti üzerinde de herhangi bir oynama yapamıyoruz.

Fizik sabitleri, evrenin her yerinde aynı olduğu varsayılan ve zaman boyunca değişmez olan sabitler. Sabit bir sayıdan ibaret olan matematik sabitlerinden farklı olarak fiziksel bir ölçü birimini içerirler. Aşağıda bazı fizik sabitleri verilmiştir.

BüyüklükDeğer
Astronomik birim1.4959787066 × 1011 m
Atomik kütle birimi1,660540 × 10−27 kg
Avogadro Sayısı6,0221367 × 1023/(g x mol)
Bohr magnetonu9,274015 × 10−24 J/T
Bohr yarıçapı0,529177249 × 10−10 m
Boltzmann sabiti1,380658 × 10−23 J/K
Compton dalgaboyu2.42631058 × 10−12 m
Coulomb sabiti8.987551787 × 109 N m2/C2
Döteron kütlesi3.343586 × 10−27 kg
Elektron kütlesi9,1093897 × 10−31 kg
Temel Elektron Yükü1.60217733 × 10−19 J
Faraday sabiti96485 C/mol
Gaz Sabiti8,314510 J/ (K mol)
Kütle çekim sabiti6.67259 × 10−11 N m2/kg2
Kritik Yoğunluk Değeri5 × 10−30 g/cm3
Hidrojenin taban enerjisi-13,605698 eV
Josephson frekansı-voltaj oranı4,8359767 × 1014 Hz/v
Manyetik akı Kuantası2.06783461 × 10−15 Wb
Kondüktans Kuantası7,748 091 × 10−5 S
Nötron kütlesi1,6749286 × 10−27 kg
Nükleer magneton5,0507866 × 10−27 J/T
Serbest uzayın manyetik geçirgenliği4π × 10−7 N/A2
Serbest uzayın elektriksel geçirgenliği8,854187817 × 10−12 C2/ (N m2)
Stefan–Boltzmann sabiti5,670373 × 10−8 W m−2K−4
Standart Atmosfer basıncı1,013 × 105 Pa
Planck sabiti6,626075 × 10−34 J s
İndirgenmiş Planck sabiti1,05457266 × 10−34 kg
Planck Kütlesi2,17651 × 10−8 kg
Planck Sıcaklığı1,416833 × 1032 K
Planck Zamanı5,39106 × 10−44 s
Proton Kütlesi1,672623 × 10 −27 kg
ProtonElektron kütle oranı1836,15
Rydberg sabiti1,0973731534 × 107
Yerçekimi ivmesi9,80665 m/s2
Vakumda ışık hızı2,99792458 × 108 m/s
von Klitzing Sabiti25812,807449 Ω
Wilhelm Wien Yerdeğiştirme Yasası Sabiti2,8978 × 10−3 mK

Albert Einstein tarafından geliştirilen genel görelilik kuramının sonuçlarından biri de evrenin zamanla genişlemesidir. Bu durum evrenin uzak kısımları arasındaki mesafelerin zamanla arttığı anlamına gelir. Ancak evren genişlerken içindeki cisimlerin boyutları değişmez. Genişleyen, cisimler değil uzaydır.Aslında Einstein ilk başlarda genişleyen evren düşüncesinden hoşlanmamış ve kozmolojik sabit adı verilen bir sabiti genel görelilik denklemlerine ekleyerek durağan bir evren modeli oluşturmaya çalışmıştı. Ancak Edwin Hubble tarafından 1929 yılında yapılan gözlemler, istisnasız her yöndeki gökcisimlerinin Dünya’dan uzaklaşmakta olduğunu, yani evrenin genişlediğini gösteriyordu. Einstein, durağan bir evren modeli oluşturmak için genel görelilik denklemlerini değiştirmesinden, daha sonraları hayatının en büyük hatası olarak bahsedecekti.

 

Evrenin genişlediğinin gözlemler yoluyla doğrulanmasından beri bilim insanlarını meşgul eden bir konu, fiziksel sabitlerin gerçekten de sabit olup olmadığı. Dinamik bir evrende fiziksel bir nicelik zamanla değişmeden kalabilir mi? Geçmişte bu soruya cevap bulmak için pek çok araştırma yapılmış, ancak net bir sonuç elde edilememişti. Physikalisch-Technische Bundesanstalt’ta çalışan bir grup araştırmacının yaptığı son çalışmalarda ise fiziksel sabitlerin zamanla değiştiğine dair bir sonuca ulaşılamadı.

Dr. N. Huntemann ve arkadaşları, araştırmalar sırasında sezyum ve iterbiyum elementlerinin kullanıldığı atom saatleri ile yapılan zaman ölçümleri arasındaki farkları incelemiş. Bu ölçümler arasında belirgin bir sapma gözlemlenseydi, bu durum proton ve elektronun kütlelerinin oranının zamanla değiştiği anlamına gelecekti. Ancak sonuçlar son beş milyar yıl içinde bu oranda herhangi bir değişiklik olduysa bile değişiklik oranının 1/1.000.000’dan küçük olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu oranın evrensel ve kararlı bir sabit olarak kabul edilebileceği belirtiliyor. Dr. N. Hunteman ve arkadaşlarının yaptığı araştırmanın sonuçları Physical Review Letters’ta yayımlandı.

Tüm bu anlatılanlar göz önünde bulunduğunda evrenin kaotik değil, bir düzen içerisinde makine gibi çalıştığını düşünebiliriz. Her şeyin bir düzen içinde olduğu bir ortamda, kollektif psikolojiyle yönlenen piyasaların da düzen içerisinde belirli kurallara göre hareket ettiğini belirten Elliott’un söylediklerini ve Harmonik sayıların gücünü ciddiye almalısınız!