Akşam ve Sabah Yıldızları

Genellikle bir trendin sonunda bulabileceğiniz üçlü mum kalıplarıdır.

Gördüğünüz örnekte akşam yıldızı desenini kullanacağız. Üç özellik ile tanınabilen ters dönüş desenleridir.

  1. İlk mum, yeni bir yükselişin parçası olan boğa mumudur.
  2. İkinci mum, piyasada bazı kararsızlıkların olabileceğini belirten küçük bir gövdeye sahiptir. Bu mum boğa ya da ayı olabilir.
  3. Üçüncü mum çubuğu ilk mumun orta noktasının ötesine geçtiği için, ters dönüş işleminin gerçekleştiğine dair bir onay görevi görür.

Üç Beyaz Asker ve Kara Kargalar

Üç beyaz asker mum modeli, düşüş trendinin dönüşünden sonra üç uzun boğa mumundan oluşur ve dönüşün gerçekleştiğine işaret eder.

Bu tip üçlü mum modeli, özellikle uzun bir düşüş trendinden sonra gerçekleştiğinde en güçlü boğa sinyallerinden biri olarak kabul edilir.

Üç asker mumunun ilki, tersine mum olarak adlandırılır. Ya düşüş trendini sonlandırır ya da konsolidasyon döneminin sona erdiğini ifade eder. Modelin geçerli sayılabilmesi için, ikinci mumun önceki mum gövdesinden daha büyük olması gerekir. Üç beyaz asker modelinin tamamlanması için son mumun en az ikinci mumla aynı büyüklükte olması ve küçük veya hiç gölgesi olmaması gerekir.

Üç siyah karga mum modeli, üç beyaz askerin tam tersidir. Güçlü bir yükseliş trendinden sonra gerçekleşir ve işlerin tersine döndüğünün habercisidir. İkinci mumun gövdesi ilk mumdan daha büyük olmalıdır. Üçüncü mumun gövdesi, ikinci mumun gövdesiyle aynı ya da daha büyük olmalıdır. Son mumun gölgesi çok kısa ya da hiç olmamalıdır.

Üçlü İç İçe Yükselen ve Düşen

Üçlü iç içe yükselen mum formasyonu, düşüş trendinin alt kısmında bulunan ve trendin tersine döneceğini belirten şekildir.

Bu üçlü mum deseni, düşüşün muhtemelen sona erdiğini ve yeni bir yükselişin başladığını gösterir.

Üçlü iç içe yükselen mum formasyonu için şu özelliklere dikkat edilmelidir:

  1. İlk mum, düşüş trendinin altında bulunmalı ve uzun bir ayı mumu ile karakterize edilmelidir.
  2. İkinci mum, en azından ilk mumun orta noktasına kadar yukarı yönlü olmalıdır.
  3. Üçüncü mum, ilk mumun en yüksek seviyesinden daha yüksekte kapanış yaparak, alıcıların düşüş trendinin bittiğini onaylaması gerekir.

Üçlü iç içe düşen mum oluşumu, yükseliş trendinin üst kısmında bulunur. Bu, yükselişin muhtemelen sona ereceği ve yeni bir düşüş trendinin başlayacağı anlamına gelir.

Üçlü iç içe düşen mum formasyonu aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

  1. İlk mum, yükseliş trendinin üstünde bulunmalı ve uzun bir boğa mumu ile karakterize edilmelidir.
  2. İkinci mum, en az ilk mumun orta noktasına kadar aşağı yönlü olmalıdır.
  3. Üçüncü mum, ilk mumun en düşük seviyesinden daha altında kapanış yaparak, satıcıların yükseliş trendinin bittiğini doğrulaması gerekir.