Hash nedir?

Hash, rastgele uzunluktaki bir girdiyi sabit uzunlukta şifreli bir çıktıya dönüştüren matematiksel bir fonksiyondur. Bu nedenle, orijinal veri miktarına veya ilgili dosya boyutuna bakılmaksızın, benzersiz hash değeri her zaman aynı boyutta olacaktır. Ayrıca hash fonksiyonları "tek yönlü" olduğundan (kıyma makinesi gibi; kıymayı tekrar ete çeviremezsiniz) olduğundan, hash'ler hashlenmiş çıktıdan gelen girdiyi "tersine mühendislik" yapmak için kullanılamaz. Yine de aynı veriler üzerinde böyle bir fonksiyon kullanırsanız hash değeri aynı olacaktır. Böylece hash değerini zaten biliyorsanız, verilerin aynı (yani değiştirilmemiş) olduğunu doğrulayabilirsiniz.

Hashing, kripto para biriminde blok zinciri yönetimi için de gereklidir.

Önemli Noktalar

    Hash, bir blok zinciri hesaplamalarını çözmek için gereken şifreli verileri sağlayan fonksiyondur.

    Hashlerin sabit uzunlukta olması, içerdiği verinin tahmin edilmesini neredeyse imkansız hale getirerek blok zincirin kırılmasını engeller.

    Aynı veriler her zaman aynı hash değeri üretir.

    Bir hash, nonce (Number Only Used Once, Yalnızca Bir Kez Kullanılan Sayı) veya çözüm gibi, blok zinciri ağının belkemiğidir.

    Hash, blok başlığında bulunan bilgilere dayalı olarak oluşturulur.

 

Hash Nasıl Çalışır?

Tipik hash fonksiyonları sabit uzunluktaki çıktıları döndürmek için değişken uzunluktaki girdileri alır. Bir kriptografik hash fonksiyonu, hash fonksiyonlarının mesaj iletme yeteneklerini güvenlik özellikleriyle birleştirir.

Hash fonksiyonları, mesajların bütünlüğünü kontrol etme ve bilgilerin kimliğini doğrulama gibi görevleri sağlamak için bilgi işlem sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kriptografide zayıf şifreleme yöntemi olarak kabul edilse de kolay kolay kırılamazlar.

Kriptografik hash fonksiyonları, tipik hash fonksyionlarına güvenlik özellikleri ekleyerek bir mesajın içeriğini, alıcı ve gönderici bilgilerini gizler.

 

Hashing ve Kripto paralar

Bir kripto para biriminin omurgası, bireysel işlem verisi bloklarını birbirine bağlayarak oluşturulan küresel bir muhasebe defteri olan blok zinciridir. Blok zinciri sahte işlemleri ve para biriminin çifte harcanmasını önleyen doğrulanmış işlemleri içerir. Ortaya çıkan şifreli değer, orijinal verilere benzemeyen ve hash olarak adlandırılan bir dizi sayı ve harftir. Kripto para madenciliği bu hash değerleri üzerinden çalışır.

Hashi çözmek, blok başlığında bulunan verileri, yani karmaşık bir matematik problemini çözmektir. Her blok başlığı bir sürüm numarası, bir zaman damgası, önceki blokta kullanılan hash, Merkle Root'un hash'i, nonce ve hedef hash'i içerir. Anlamadığınız terimler olduğunun farkındayız. Bunları ilerleyen derslerde daha detaylı ele alacağız. En sonunda bilmediğim şey yok arkadaş diye gezebileceksiniz.

Madenci bir sayı dizisi olan nonce'ye odaklanır. Bu sayı, önceki bloğun hash içeriğine eklenerek yeni hash üretilir. Bu yeni hash, hedef hash değerinden küçük veya ona eşitse, çözüm olarak kabul edilir, madenciye ödül verilir ve blok zincirine eklenir.

Blok zinciri işlemleri için doğrulama süreci, algoritmik hash kullanılarak verilerin şifrelenmesine dayanır.

Hash değerini çözmek, madencinin nonce olarak hangi dizeyi kullanacağını belirlemesini gerektirir ve bu da önemli miktarda deneme yanılma gerektirir. Bunun nedeni, nonce'nin rastgele bir dize olmasıdır. Bir madencinin ilk denemede doğru nonce'yi başarılı bir şekilde bulması pek olası değildir, bu da madencinin doğru yapmadan önce potansiyel olarak çok sayıda nonce seçeneğini test edeceği anlamına gelir. Zorluk ne kadar büyükse (hedef hash gereksinimini karşılayan bir hash yaratmak ne kadar zor ise) çözüm süresi de o kadar büyüyecektir.

Hashleme örneği

"Merhaba" kelimesinin hashleme işlemi, "Naber lan" hashleme değeriyle aynı uzunlukta bir çıktı üretecektir. Hash oluşturmak için kullanılan fonksiyon deterministiktir, yani aynı girdi her zaman aynı çıktıyı üretecektir.

Yeni blokları şifrelemek için gereken hash fonksiyonlarının işlenmesi, yüksek maliyetli bilgisayar işlem gücü gerektirir.Madenciler olarak adlandırılan bireyleri ve şirketleri gerekli teknolojiye yatırım yapmaya ikna etmek için kripto para ağları, onları hem yeni kripto para tokenleri hem de işlem ücreti ile ödüllendirir. Madenciler, yalnızca hedef hashde belirtilen gereksinimleri karşılayan hashi oluşturabilen ilk kişi olduklarında ödüllendirilir.