Finansal varlıkların alınıp satılmaya başlandığı günden bu yana gelecekteki fiyat hareketlerini açıklayabilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan birçok çalışma, piyasa dışı kuvvetler olarak kabul edilen politik ve ekonomik gelişmelere ait haber akışının düzensizliği nedeniyle menkul kıymet piyasalarındaki fiyat hareketlerinin, kaotik bir yapıya sahip olduğunu iddia etmiştir. Bu bağlamda menkul kıymet fiyatlarının gelecekteki seyrini tahmin etmemin mümkün olmadığı görüşü savunulmuştur.

“Tarihin kendini tekrarladığı” düşüncesinden yola çıkarak, geleceğe dair tahminlerde bulunmak, insanoğlunun geçmişten devraldığı davranış olmuştur. Piyasa hareketlerinin tesadüfi gelişmediği yönündeki görüşlerin ortaya çıkışı 20. yy. başlarına rastlamaktadır. Finansal gazeteci Charles H. Dow, menkul kıymetlerin geçmişteki fiyat hareketleri temel alınarak, gelecekteki fiyat seviyelerini tahmin etmenin mümkün olduğunu ileri sürmüştür. Charles H. Dow’un editoryallerinden bir araya getirilmesi ile oluşturulan “Dow Teorisi”, süregelen düşüncenin tersini iddia etmesi bakımından çeşitli çevrelerden insanları, bu konuda araştırma yapmaya teşvik etmiştir. Dow Teorisi’nden etkilenerek teknik analiz üzerine çalışmalar yapanlardan biriside Ralph Nelson Elliott’tur. Ralph Nelson Elliott, New York Dow Jones Borsası’nda işlem gören birçok hisse senedinin çeşitli zaman dilimlerindeki fiyat grafiklerini incelemiştir. Fiyatlardaki dalgalanmaların, zamandan bağımsız olarak aynı kalıplarda kendini tekrarladığını tespit eden Elliott, piyasasının bir yasa çerçevesinde hareket ettiği kanısına varmıştır. Herhangi bir insan etkinliğinin insan duygularından bağımsız olarak açıklanamayacağını düşünen Elliott, piyasanın hareket dinamiklerinde var olduğunu savunduğu yasayı, kolektif yatırımcı psikolojisindeki değişimin piyasaya yansıması ile açıklamıştır.

 

Ona göre, tekrarlayan döngülerde işlem gören piyasa, dış etkilerin (ahem, CNBC , Bloomberg , ESPN) ya da o dönem kitlelerin baskın psikolojisinin neden olduğu yatırımcıların duygularıdır. Elliott, kolektif psikolojinin neden olduğu yukarı ve aşağı doğru dalgalanmaların her zaman aynı tekrarlayıcı modellerde ortaya çıktığını açıklamıştır. Bu yukarı ve aşağı fiyatları “dalgalar” olarak adlandırmıştır.

Fiyatlarda yinelenen kalıpları doğru bir şekilde tanımlayabiliyorsanız, fiyatın nereye gideceğini (veya gitmeyeceğini) önceden tahmin edebileceğinizi iddia etmiştir. Elliott dalgalarını yatırımcı için çekici kılan da budur.

Dalga analizi, trendin tersine dönme olasılığı en yüksek olan noktaları belirlemek için onlara bir yol sağlar.

Başka bir deyişle, Elliott yatırımcının dipleri ve tepeleri yakalamasını sağlayan bir sistemle ortaya çıkmıştır.

Yani, fiyatlardaki tüm kaosun ortasında, Elliott düzeni buldu. Harika, ha?

Keşfine diğer tüm dahilerin yaptığı gibi harika özgün bir isim buldu: “Elliott Dalga Prensipleri”

Şimdi Elliott’un hayatına bir göz atıp onu daha iyi tanımaya çalışarak düşünce yapısını anlamaya çalışalım.