Daha önce öğrendiğiniz gibi, bir trend uzun bir süre hareket ettiğinde ve konsolide olmaya başladığında, iki şeyden biri gerçekleşebilir:

Fiyat aynı yönde devam edebilir (Devam Eden Kırılma)

Fiyat trend yönü tersine dönebilir (Geri Dönüş Kırılması)

Kırılma yönünü onaylamanın bir yolu olsaydı, iyi olmaz mıydı? Fake kırılmalardan kaçınmanın bir yolu var mı acaba?

Pekâlâ… Bir yol olabilir!

Aslında, bir trendin dönüşe yaklaşıp yaklaşmadığını ve tersine bir kırılma eşiğinde olup olmadığını anlamanın birkaç yolu vardır.

Hareketli Ortalama Yakınsama/Iraksama (Moving Average Convergence/Divergence MACD)

Şimdiye kadar MACD göstergesinin iyi bir temeline sahip olmalısınız. Değilseniz, MACD’deki dersimize tekrar göz atmak isteyebilirsiniz.

MACD, yatırımcılar tarafından, haklı gerekçelerle kullanımı en yaygın olan göstergelerden biridir. Basit ama güvenilir bir araçtır ve momentumu bulmanıza yardımcı olabilir. Konu özelinde özellikle momentum eksikliğini anlamada yardımcı olabilir!

MACD birkaç şekilde görüntülenebilir, ancak “en seksi” yollardan biri, bir histogram olarak bakmaktır.

Histogramın yaptığı şey aslında yavaş ve hızlı MACD hattı arasındaki farkı gösterir.

Histogram büyüdükçe, momentum daha da güçleniyor demektir.

Histogram küçüldüğünde, momentum zayıflıyor demektir.

Peki, trend dönüşünü yakalamak için bunu nasıl kullanabiliriz? Yerinde bir soru!

Bahsetmiş olduğumuz uyumsuzluk durumlarında alım satım sinyallerinin nasıl meydana geldiğini hatırlıyor musunuz?

MACD bize momentumu gösterdiği için, piyasa bir trend yaratarak momentumun artacağını hissettirir.

Ancak, trend devam ederken MACD düşmeye başlarsa, o momentumun azaldığını ve bu trendin sona ereceğini anlayabilirsiniz.

Grafikte fiyat yükseldikçe MACD’nin düştüğünü görüyorsunuz.

Bu, fiyatın hala trend yönünde olmasına rağmen momentumunun azaldığını gösteriyor.

Bu bilgilerden trendin tersine dönme olasılığının yüksek olduğu sonucuna varabiliriz.

Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI, tersine dönüş kırılmalarını teyit etmek için oldukça yararlı olan bir başka momentum göstergesidir.

Temel olarak, bu gösterge bize belirli bir periyotta daha yüksek ve daha düşük kapanış fiyatları arasındaki değişiklikleri anlatır. Bununla ilgili çok fazla ayrıntıya girmeyeceğiz, ancak daha fazla bilgi edinmek isterseniz, RSI hakkındaki dersimize göz atabilirsiniz.

RSI, sapmaların tespitinde MACD’ye benzer şekilde kullanılabilir. Bu sapmaları tespit ederek, olası trend dönüşünü bulabilirsiniz.

 

Bununla birlikte, RSI bir trendin ne kadar uzun süredir aşırı alım veya aşırı satım durumunda olduğunu görmek için de kullanılabilir.

Piyasanın aşırı alım yapıp yapmadığına dair kullanılan en yaygın gösterge RSI’ın 70 üzerinde olmasıdır. RSI’nin 30’un altında olması durumunda ise aksine olarak piyasada aşırı satım olup olmadığı teyit edilebilir.

Trendler uzun bir süre için aynı yönde hareketler olduğu için, trend eğiliminin yönüne bağlı olarak RSI’nın aşırı alım / aşırı satım alanına geçtiğini görebilirsiniz.

Bir trend uzun bir süre aşırı alım veya aşırı satım gösteriyorsa ve RSI aralığına geri dönmeye başlarsa, bu trendin tersine dönebileceğinin iyi bir göstergesidir.

Örnekte görüldüğü gibi, RSI milyarlarca gün boyunca aşırı alım yapıldığını gösterdi (lafın gelişi tabii ki, o kadar uzun değil).

RSI 70’in altına düştüğünde ise, trendin tersine döneceğine dair iyi bir işaret oldu.