Bazı kaynaklarda "üssel hareketli ortalama" olarak geçiyor.  Biz üstel tercih ettik.

Önceki derste de söylediğimiz gibi, basit hareketli ortalamalar ani çıkışlarda tepkisiz kalabilir. Bir örnekle başlayalım.

Günlük EUR/USD grafiğinde 5 periyotluk SMA çizelim.

Son 5 güne ait kapanış fiyatları aşağıdaki gibidir.

1.Gün: 1.3172

2.Gün: 1.3231

3.Gün: 1.3164

4.Gün: 1.3186

5.Gün: 1.3293

Basit hareketli ortalama: (1.3172+1.3231+1.3164+1.3186+1.3293)/5=1.3209

Yeterince basit değil mi?

Peki, eğer 2. Günde Euro’nun düşüş yaşamasına neden olan bir haber raporu varsa? Bu EUR/USD’nin 1300 seviyesine düşmesine ve kapanmasına neden olur. Bunun 5 periyotluk SMA’da ne gibi bir etkisi olacağını görelim.

1.Gün: 1.3172

2.Gün: 1.3000

3.Gün: 1.3164

4.Gün: 1.3186

5.Gün: 1.3293

Basit hareketli ortalama: (1.3142+1.3000+1.3164+1.3186+1.3293)/5=1.3163

Basit hareketli ortalamanın sonucu çok daha düşük olur ve fiyatın düştüğü fikrini size verir. Aslında 2. Günde ortaya çıkan ekonomik raporların kötü sonuçlarının neden olduğu tek seferlik bir olaydır.

Anlatmaya çalıştığımız nokta, bazen basit hareketli ortalamanın gereğinden çok basit olabileceğidir.

Keşke bu ani çıkışları filtreleyebilmenin bir yolu olsaydı, böylece yanlış bir fikre sahip olmazdık. Hmm….. Bir dakika bekle……… Evet, bir yolu var!

Buna “Üstel Hareketli Ortalama” (Exponential Moving Average) yani kısaca EMA denir!

Üstel hareketli ortalamalar (EMA) son periyotlara daha fazla ağırlık verir.

Yukarıdaki örneğimizde, EMA son günlerin fiyatlarına daha fazla ağırlık verecektir. Bu 3. 4. Ve 5. Günler olacaktır.

Bu durum, 2. Gündeki düşüşün daha düşük bir etkiye sahip olacağı ve hareketli ortalama üzerinde büyük bir etkisi olmayacağı anlamına gelir.

Düşünürseniz, bu çok daha mantıklıdır. Çünkü yatırımcıların son zamanlarda ne yaptıklarına daha fazla önem vermektedir.

Üstel hareketli ortalama (EMA) ve basit hareketli ortalama (SMA)’nın karşılaştırılması

Basit hareketli ortalamanın (SMA) ve üstel hareketli ortalamanın (EMA) bir grafikte yan yana nasıl görüneceğini vurgulamak için USD/JPY grafiğine göz atalım.

Kırmızı çizginin (30 EMA) mavi çizgiden (30 SMA) fiyata daha yakın göründüğüne dikkat edin.

Bu, son fiyat hareketini daha doğru bir şekilde temsil ettiği anlamına gelir. Çünkü üstel hareketli ortalama son zamanlarda neler olup bittiğine daha fazla önem verir.