Spinning Tops (Dönen Tepeler)

Uzun bir üst gölge, uzun bir alt gölge ve küçük gövdeleri olan mumlar “dönen tepeler” olarak adlandırılır. Gövdenin rengi çok önemli değildir.

Desen, alıcılar ve satıcılar arsındaki karasızlığı gösterir.

Küçük gövde (içi boş ya da dolu), açılıştan kapanışa kadar çok az hareket gösterir ve gölgeler hem alıcıların hem de satıcıların mücadele ettiklerini ancak kimsenin üstün gelemediğini gösterir.

Mum, az bir değişiklikle açılıp kapanmış olsa da ne alıcılar ne de satıcılar üstünlük kazanamazlar.

  • Yükseliş trendinde oluşuyorsa, bu genellikle çok fazla alıcının kalmadığı ve yönün tersine dönebileceği anlamına gelir.
  • Düşüş trendi sırasında oluşuyorsa, bu genellikle çok fazla satıcının kalmadığı ve yönün tersine dönebileceği anlamına gelir.

Marubozu

Marubozu, gövdede gölgelerin olmadığı mumlardır. Aşağıdaki resimde iki tip marubozu var.

Beyaz marubozu, gölgeleri olmayan uzun beyaz bir gövdeye sahiptir. Açılış fiyatı düşük fiyata eşittir ve kapanış fiyatı da yüksek fiyata eşittir. Bu, alıcıların fiyatı kontrol altında tuttuğunu gösteren bir boğa mumudur. Genellikle boğa sürekliliğinin ilk kısmı ya da yukarı yönlü bir dönüşüm deseni haline gelir.

Siyah marubozu, gölgeleri olmayan uzun siyah bir gövdeye sahiptir. Açılış fiyatı yüksek fiyata eşittir ve kapanış fiyatı da düşük fiyata eşittir. Bu, satıcıların fiyat hareketini kontrol ettiklerini gösteren aykırı bir mumdur. Genelde düşüş sürekliliği veya yükseliş trendinin tersine dönmesi anlamına gelir.

Doji

Doji mumlar, aynı açılış ve kapanış fiyatına sahip veya en azından gövdeleri çok kısadır. Bir doji, ince bir çizgi gibi görünen çok küçük bir gövdeye sahip olmalıdır.

Doji mumlar kararsızlık veya alıcı ve satıcılar arasındaki mücadeleyi gösterir. Ne alıcılar ne de satıcılar fiyatı kontrol edemezler.

Dört özel türde doji mumu vardır.

Üst veya alt gölgelerinin uzunluğu değişebilir ve ortaya çıkan mumlar; “T”, “ters T” veya artı işareti gibi görünür.

Grafiğinizde doji şekillendiğinde önceki mumlara dikkat edilmelidir.

  • Bir doji, uzun içi boş gövdeli (beyaz marubozu gibi) bir dizi mumdan sonra oluşuyorsa, alıcıların tükenmekte olduğunu gösterir. Fiyatın artmaya devam etmesi için daha fazla alıcıya ihtiyaç var ama yok!
  • Bir doji, uzun içi dolu gövdeye sahip (siyah marubozu gibi) bir dizi mumdan sonra oluşuyorsa satıcıların tükenmekte olduğunu gösterir. Fiyatın düşmeye devam etmesi için daha fazla satıcıya ihtiyaç var ama satıcıların hepsi tükendi! Alıcıların ağızları sulanıyor.

    Yeni satıcıların eksikliği nedeni ile, herhangi bir geri dönüşü teyit etmek için daha fazla alım gücü gerekmektedir.

    Sonraki bölümlerde, belirli bir Japon mum formasyonunun bize neler anlattığına bakacağız.